Kattava elinkaarihallinta.

Onnistunut rakennushanke ja ylläpito edellyttää tiedonkulkua koko verkostossa.

Suunnittelu

Investoinnit ja projektin hallinta. Tilaaja/Käyttäjä Rakennuttajakonsultti, Suunnittelijat, Rakentaja.

Rakennusvaihe

100% tiedon siirtyminen. Hankkeenjohtamiseen kytkeytyvien tahojen välinen tiedonkulku.

Käyttö & Ylläpito

Elinkaaritieto. Kiinteistöjohto  Tila-asiantuntijaKäyttäjät Rakentaja/Muutostyöt.

Miksi Modelspace?

Tiedon helppo ylläpidettävyys ja päivitettävyys 

Tieto visuaalisessa mallissa kootusti ja dynaamista

Tietoon avointa ja läpinäkyvää

Mene Moduuleihin

Aikataulut

Varmistamme parhaiten, että hankkeen kaikki tehtävät tulevat suoritettua oikeassa aikataulussa ja oikealla tavalla.

Tiedonhallinta

Aika- ja paikkariippumattoman tilatiedon hallintaan erinoimaisesti sopiva ratkaisu kaikille hankkeen eri osapuolille.

Päätöksenteko

Tehokkain käyttöliittymä päätöksen teon läpinäkyvyyteen ja päätöshistorian todennettavuuteen (päätöksien jäljitettävyys).

Laajuus ja Budjetti

Paras työkalu laajuuden hallintaan ja sitä kautta budjetissa pysymiseen.

Hankejohtaminen

Paras alusta (platform) rakennushankkeen johtamisen parhaiden käytäntöjen monistamiseen organisaatiokohtaisesti.

Investointisuunnittelu

Investointien suunnittelun kokonaisuus hallintaan ja investointihankkeet suoraan projekteiksi.

Yhteistyöntoimintamalli ja asiakashyödyt

Investointien Hallinta

Investointiesitysten ja salkkujen hallinta. Investointienhallinta osana laadukasta suunnittelua.

Rakentaminen

Hallitaan tietoa ja johdetaan tehtäväkohtaisesti. Tiedonjakaminen tehostaa johtamista.

Rakennussuunnittelu

Kerätään tietosisällöt yhteen paikkaan. Varmistetaankäyttäjälähtöisyys.

Käyttö & Ylläpito

Rakennuksen elinkaaritieto digitaalisessa muodossa. Tietohyödynnettävissä myös ylläpitovaiheessa.

Modelspace Moduulit

Tilojen tekniset ja toiminnalliset vaatimukset.

Lue Lisää

Hankkeen tehtävien määrittely ja ohjaus.

Lue Lisää

Hallitse investointiesityksiä keskitelyllä investointiesitysten hallinnalla.

Lue Lisää

Modelspace tarjoaa helpon ratkaisun extranet-palveluksi.

Lue Lisää

Kiinteistöomaisuuden tietojen hallinta ylläpidossa.

Lue Lisää

Tietojenhallinta sairaalahankkeita varten.

Lue Lisää

Modelspace Services- Module.

More Information