Hankejohtamisen ohjelmistomme on keskitetty paikka kaikille hankkeen tehtäville, sen avulla voit osoittaa helposti tehtävät projektin jäsenille tai luoda kattavan projektisuunnitelman valmiista tehtäväluetteloista.

Jaat asiakirjat ja viestit tehokkaasti hankkeen päätöksistä, kaavioiden ja raporttien avulla näet joka hetki hankkeen tosiaikaisen tilanteen.

Hankejohtaminen

 • Hallitse hankkeen aikataulut, sisältö ja kustannukset. Modelspace sopii hankkeen johtamisen avuksi sekä uudis- että korjausrakentamisen kohteisiin.

 • Modelspace auttaa asettamaan tavoitteet ja niiden täyttämiseen tarvittavat tehtäväsuoritteet hankkeelle.

 • Reaaliaikainen tehtävien seuranta on mahdollista.

 • Projektin seuranta myös alaprojekteittain.

Tehtävien ohjaus

 • Voit luoda organisaatiokohtaiset prosessit ja tehtäväluettelot.

 • Saat hankeprosesseille tasaisen laadun hankkeesta toiseen.

 • Dokumenttien hakuun ja organisointiin tehokas toteutus, joka sitoo dokumentit tehtäviin.

 • Modelspacesta saadaan projektin tiedot ja muutoshistoria projektin etenemisestä.

Tietomallihankkeet

 • Voit luoda mm. YTV:n mukaiset, hankkeeseen sovitetut tietomalliohjeet.

 • Modelspace auttaa asettamaan tavoitteet laadukkaan tietomallin tekemiseen ja hyödyntämiseen kohteen koko elinkaaren ajan.

Näkökulmat

Projektipäällikön näkökulma

 • Kaikki tieto on yhdessä paikassa ja aina ajan tasalla, reaaliaikainen tieto hankkeen eri osapuolien suoritteiden tekemisestä

 • Saan valmiista hankevaihe / tehtävälistoista apua hankkeen suoritteiden valvomiseen ja läpivientiin.

 • Voin muokata hankekohtaisesti suoritteita ja liiketoimintaa parantavat uudistukset voidaan siirtää malliratkaisuihin seuraavissakin hankkeissa käytettäviksi.

Organisaation/
Yrityksen näkökulma

 • Saan toimintaprosessin dokumentoitua ja hiottua toimivammaksi

 • Saan valmiin pohjan prosesseista ja tehtävistä seuraavaan samankaltaiseen projektiin

 • Pystyn laskemaan työtunneista ja aikatauluista vertailuja kohteiden välillä liiketoiminnan kehityksen tueksi

Referenssit

Alla näet hankehallintamoduulin referenssejä.

Aiheeseen liittyvät uutiset

Tutustu hankehallinnan ratkaisuun liittyviin uutisiimme!

30.10.2020
-
Gravicon

Graviconin osaajat esittäytyvät: Jenni Kaukonen, Kimmo Lyyra ja Karo Ojanen

18.9.2020
-
Gravicon

Tietojohtamisen standardi ilmestyi ja se on olennainen kaikille rakennusalalla toimiville

31.8.2020
-
Digital Construction

Näkökulma: Näkemiin yhteensovituspalaverit – ja tuttu toimenkuva

Tapaamispyyntö

Paina tästä lähettääksesi tuote-esittely ja tapaamispyynnön. Annamme mielellämme lisätietoja Modelspace- tuotteesta.

Yeiset Kyselyt

OTA YHTEYTTÄ TÄSTÄ