Tilatiedon hallintaan kehitetyllä ratkaisullamme kaikki tilojen teknisiin ja toiminnallisiin vaatumuksiin ja ominaisuuksiin liittyvä tieto löytyy yhdestä paikasta, on helposti löydettävissä ja ajantasalla.

Eri osapuolten yhdessä kokoama tieto palvelee sekä suunnittelua, rakentamista että ylläpitoa koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Tilan ominaisuuksien hallinta.

 • Kaikkien tilavaatimusten kokoaminen ja kirjaaminen hankkeeseen sekä niiden toteutumisen seuranta.

 • Viimeisin tieto on aina helposti saatavilla ja sen muutoshistoria on tarkasteltavissa.

 • Toteuta tila- ja huonekortti. Tämä tieto toimii suunnittelun lähtötietona.

 • Vaatimusten hallinta eri suunnitteluittain.

Älykäs tilaohjelma.

 • Tietomallin ja tilaohjelman vertailu nopeasti. Saat vertailtua tietomallia ja tilaohjelmaa suoraan keskenään.

 • Voit luoda tilaohjelman myös tietomallin pohjalta, joka voi olla esimerkiksi inventointimalli.

 • Voit vertailla eri suunnitteluratkaisujen tilavaikutuksia.

 • Eri ohjelmistoista tulevien tietomallien (IFC) hyödyntäminen tilojen hallinnassa.

Neliöpohjainen kustannusohjaus

 • Saat hankkeelle jatkuvan tietomalliin pohjautuvan neliöpohjaisen kustannusarvion.

 • Lisäominaisuus, jolla muodostetaan neliöpohjaiset kustannustyypit eri tiloista.

 • IFC–mallin pinta-alojen vertailu, kustannuskehityksen ja suunnittelun toteutusseuranta.

Näkökulmat

Projektipäällikön näkökulma

 • Saan luotua helposti kohteelle lähtötiedot määrittelyistä ja vaatimuksista.

 • Pystyn vertailemaan ajantasaisesti tilaohjelman tuloksia ja tekemään kustannusohjausta.

 • Saan päätöksen tueksi materiaalia suunnitelmien lisäksi erilaisista kustannustyyppilaskelmista.

Suunnittelijan näkökulma

 • Saan selkeät määrittelyt ja lähtötiedot suunnittelun tekemisen tueksi ja tehostamiseksi

 • Voin tarkistaa, miten tilasuunnitelmani vastaavat asetettuja lähtövaatimuksia ja tehdä vertailua IFC-mallista kerätyn tiedon pohjalta

 • Muutokset päivittyvät helposti ja suoraan mallista.

Referenssit.

Tutustu erilaisiin menestystarinoihimme!

Aiheeseen liittyvät uutiset

Tutustu tilamoduuliin liittyviin uutisiin!

3.12.2020
-
Gravicon Podcast

Gravicon Podcast - Digital Twin, aitoa kehitystä vai sanahelinää?

24.11.2020
-
Digital Construction

Tutustu Rakennusten Digitaalinen tiedonhallinta Tampereella -livenaarin jälkitallenteeseen!

20.11.2020
-
Digital Construction

Kiinteistönhallinnasta kohti koko rakennetun ympäristön hallintaa – professori Jarmo Laitisen matkassa

Tapaamispyyntö

Paina tästä lähettääksesi tuote-esittely ja tapaamispyynnön. Annamme mielellämme lisätietoja Modelspace- tuotteesta.

Yleiset Kyselyt

OTA YHTEYTTÄ TÄSTÄ