Rakentamislaki 2025 tietomallipalvelut

Gravicon Oy digitaalisen lupaprosessin asiantuntijana

Tietomallit ovat  itsestäänselvyys rakennushankkeissa, mutta mihin niitä oikeasti tarvitaan?

RAVA Tietomallien koulutus- ja tarkastuspalveluistamme löydät kolme eri palvelukokonaisuutta, jotka on luotu selkeyttämään voimaan astuvan rakentamislain tuomia muutoksia.

Palvelukokonaisuus sisältää kolme eri palvelua sekä ohjeistuksia, jotka on mahdollista liittää kaikkiin kokonaisuuksiin.

Meiltä myös Digitaalisen rakennuslupaprosessin tietopaketti -luennot.

Kysy hintaa

RL2025 palvelukokonaisuuden hyödyt

Kokonasvaltaiset hyödyt rakennusvalvonnalle
ja suunnittelutoimistoille

Checkmark icon

Rakentamislain tietomalliasiantuntija apunasi. Palvelun kautta saat tueksi BIM-asiantuntijan joka on syvällisesti perehtynyt rakentamislain tietomallitoimituksen prosessiin ja vatimuksiin.

Checkmark icon

Selkeyttä suunnittelutoimistoille: lupavaatimusten IFC-toimituksen ohjeistus ja oikein tehdyt säädöt omiin CAD-ohjemiin.

Checkmark icon

Laadukas Solibri-koulutus lupa IFC-aineistojen yhdistämiseen ja tarkasteluun.

Checkmark icon

Nopeutat lupaprosessia rakennusvalvojille luodun luvan tietomalliaineistojen esitarkastuksen avulla.

Checkmark icon

Työskentelet sujuvammin tietomallien parissa. Rakennusvalvojille ja suunnittelutoimistoille luotu palvelukokonaisuus takaa sujuvan työskentelyn tietomallien parissa.

Kolme palvelukokonaisuutta

1. Koulutus:
Tietomallien käyttö rakentamisluvan
tukiaineistona Solibri -ohjelmaa
hyödyntäen.
2. Asiantuntijapalvelu:
Tietomallien tarkastaminen sekä
huomiolistan toimittaminen
rakennusvalvonnalle.
3. Ohjeistukset:
Ohjeistukset voidaan liittää kaikkiin
palvelukokonaisuuksiin.

RAVA tietomallikoulutukset lupaviranomaisille

Tietomallien käyttö rakentamisluvan tukiaineistona lupaprosessissa käytettyä tarkastusohjelmaa hyödyntäen.

RL2025 lupaprosessin tietopaketti vastaa muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

Mitä tietomalleja rakentamisluvan hakemisessa tulee toimittaa?

Mitkä suunnittelualat tietomalleja lupaan toimittavat ja milloin?

Mitä lupajärjestelmän tietomallien automaattitarkstus tekee?

Miten RL2025 mukainen lupaprosessi toimii?

Miten lupaviranomainen voi hyödyntää tietomalleja?
Solibri -ohjelmiston ja tietomallien katselun perusteet:

Saat hyvät perustaidot tietomallien katselu-/tarkastusohjelmiston käyttöön. Samalla opit mitkä ovat tietomallien sisältämät suunnitelmatiedot suhteessa perinteisiin suunnitelma-aineistoihin.
Lupamallien tarkastelu ja mallien tietojen hyödyntäminen
Solibri-ohjelmistolla:

Opit hyödylliset keinot miten lupaan toimitetuista suunnitelmamalleista voi tarkastella lupaehtojen täyttymistä. Saat yhdistettyä ja tarkasteltua perinteisiä suunnitelma-asiakirjoja tietomallin kanssa sekä pystyt kommunikoimaan luvan hakijan kanssa mallia käyttäen.
Edistynyt Solibri -ohjelmiston käyttö:

Opit moninaisia keinoja tietomalleissa olevien tietojen tarkasteluun,
luokitteluun ja visualisointiin.

Edistyneen koulutuksen sisältö voidaan mukauttaa tilaajan erityistarpeiden mukaan. Esimerkiksi kaupunkimalliin suunnitelmamallin vienti ja tarkastelu.

Tietomallien asiantuntijapalvelut
rakennusvalvojille

"Tarkastuksen läpäisseen mallin laatu vastaa vaadittua tasoa - on käyttökelpoinen heti."

Palvelu, jossa teemme tarkastuksen ja toimitamme rakennusvalvonnalle listan huomioista. Osana palvelua käymme kohteen tarkastushuomiot läpi yhdessä rakennuslupatarkastajan kanssa. Palvelu koostuu seuraavista osa-alueista:

Tietomallien tarkastaminen ja tarkastusraportin laadinta.

Tarkastusraporttien ja -huomioiden läpikäynti lupaviranomaisen kanssa.

Lupaan toimitettujen tietomallien yhdistäminen sekä tarvittaessa rakenteen, koordinaatiston ja tietosisältöjen korjausten ohjeistaminen rakennushankkeeseen ryhtyvälle.

Miksi?
Nopeuttamaan lupaviranomaisen lupapäätöksen prosessia.

Tietomalliasiantuntija tekee lupaan toimitetuille aineistolle vakioituja tarkastuksia, joista raportoitujen havaintojen avulla lupaviranomainen voi arvioida suunnitelmien lupakelpoisuutta.

Tarkastuksen läpäisseen mallin laatu vastaa vaadittua tasoa - on käyttökelpoinen heti. Suunnitelmamalli on esivalmisteltu lupatarkastusta varten.

Miten?
Tarkastus tehdään Solibri ohjelmistolla lupaan toimitetuista IFC malleista. Mallihavainnot raportoidaan ohjelmaan, sekä selkeästi luettavaksi PDF kuvaraportiksi.


Tomi Henttinen
"Vapauta lupakäsittelijöiden kallisarvoista aikaa - palvelullamme tehostat tarkastustyötä".
Toni Teittinen, tutkimus- ja kehitysjohtaja

Tietomallien asiantuntijapalvelut suunnittelijalle

"Suunnittelijoille luotu asiantuntijapalvelumme
auttaa suunnittelutoimistoja päivittämään tietomallinnustasonsa 2020 luvulle."

Vuoden 2025 voimaan astuvan rakentamislain myötä tietomallit ovat osa rakentamislupaprosessia. Suunnittelijoille luotu tietomallien asiantuntijapalvelumme auttaa suunnittelutoimistoja päivittämään tietomallinnustasonsa 2020 luvulle. Palveluumme kuuluu seuraavat osa-alueet:

Tietopaketti tietomallityöskentelystä suunnittelijoille:
Mitä nykyaikainen tietomalli sisältää, mitä se mahdollistaa ja mitä se vaatii suunnittelijalta sekä hänen tiimiltään.

Tietopaketti rakentamislain 2025 vaikutuksista työskentelyyn:
Miten lupa haetaan 1.1.2025 jälkeen ja mitä tarkoittavat lupaprosessi ja siihen liittyvä ifc-malli. Mitä vaatimuksia lupamallille on asetettu ja kuinka lupamallin vaatimukset saadaan kuntoon CAD-ohjelmassa.

CAD-työskentelyn RYHDISTÄMINEN 2025 vaatimusten mukaiseksi:
Analysoimme toimiston CAD-työskentely tavan ja vakioimme toimiston aloituspohjat. Tarkastamme CAD-ohjelmien ifc-asetukset kuntoon, myös lupamallin toimituksen asetukset. Asiantuntijamme kouluttaa tiimin tietomallityöskentelyn rutiinit yhdenmukaiseksi, sekä laadimme toimintaohjeen aloituspohjan ja rutiinityöskentelytavan käyttöön.

Lisäpalveluna tarjoamme Solibri koulutuksia tehokkaan yhdistelmämallin hyödyntämiseen suunnittelutyössä.


Ohjeistukset, jotka voidaan liittää kaikkiin palvelukokonaisuuksiin

Mallien yhdistäminen.
Mallin tarkastusohjeet tarkastusohjelmistolle.
Mallitoimituksen laadinta- ja toimitusohje luvanhakijoille.

Tiedustelut

Sami Mikonheimo
TIETOMALLIASIANTUNTIJA, TIIMIPÄÄLLIKKÖ
+358 400 627 648
Ota yhteyttä
Annamme mielellämme lisätietoa palveluistamme
Kiinnostuitko?
Pyydä tarjous