Ajantasa RYHDISTE®

Kohti onnistunutta ylläpitoa

Organisaation päätöksenteossa ja omaisuuskohteiden ylläpidossa tarvitaan ajantasaista tietosisältöä kohteista.

Palvelumme avulla parannat tuotetun tiedon luotettavuutta ja helpotat sen käyttöä osana rakennushankettasi.

calender and hourglass

Miksi Ajantasa RYHDISTE®

“Rakennukseen oli tehty jo kolme muutosprojektia, ennen kuin ensimmäisen projektin toteuma-aineisto saatiin käyttöön, eikä se sittenkään vastannut toteutusta.”

Ajantasa RYHDISTE® on palvelu, joka aloitetaan määrittelemällä nykyinen ajantasatiedon hallintaprosessi, organisaatiokaavion sekä listan ylläpidettävistä tiedoista. Näiden kautta luodaan raportti nykytilanteesta sekä tarvittavista toimenpiteistä, jotta tavoitteisiin päästään. Kartoituksen ja selvityksen jälkeen organisaatiolle muodostetaan ajantasatiedon ylläpidon ohje, jota hyödynnetään koko organisaation tasolla.

Man holding planet symbol
“Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Graviconin asiantuntijoiden laaja-alaiseen osaamiseen suunnittelun, rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon tiedonhallinnassa"

Riikka Karnamo,
Kiinteistöjohtaja
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Man holding white helmet

Vähennä ajankäyttöä ja luo rahallisia säästöjä

Rakennushankkeen alkuvaiheen ajankäytöstä kuluu tutkitusti 30% informaation hakemiseen. Palvelun avulla tehostat rakennushankkeiden alkuvaiheiden ajankäyttöä, luoden ajallisia sekä rahallisia säästöjä. Laajan määrittelyn kautta organisaationne pystyy tehostamaan rakennushankkeiden alkuvaihetta, jota kautta luodaan lähtökohdat onnistuneeseen rakennushankkeeseen, koko sen elinkaaren ajan.

Koska aloitetaan? 

Ottamalla meihin yhteyttä, voimme aloittaa kartoittamalla nykytilanteen ja tekemällä perusteellisen ohjeistuksen, jonka avulla mahdollistetaan tiedon luotettavuus sekä käytettävyys.
Varaa esittely