Tilan ominaisuuksien hallinta.

 • Kaikkien tilavaatimusten kokoaminen ja kirjaaminen hankkeeseen sekä niiden toteutumisen seuranta.

 • Viimeisin tieto on aina helposti saatavilla ja sen muutoshistoria on tarkasteltavissa.

 • Toteuta tila- ja huonekortti. Tämä tieto toimii suunnittelun lähtötietona.

 • Vaatimusten hallinta eri suunnitteluittain.

Älykäs tilaohjelma.

 • Tietomallin ja tilaohjelman vertailu nopeasti. Saat vertailtua tietomallia ja tilaohjelmaa suoraan keskenään.

 • Voit luoda tilaohjelman myös tietomallin pohjalta, joka voi olla esimerkiksi inventointimalli.

 • Voit vertailla eri suunnitteluratkaisujen tilavaikutuksia.

 • Eri ohjelmistoista tulevien tietomallien (IFC) hyödyntäminen tilojen hallinnassa.

Neliöpohjainen kustannusohjaus

 • Saat hankkeelle jatkuvan tietomalliin pohjautuvan neliöpohjaisen kustannusarvion.

 • Lisäominaisuus, jolla muodostetaan neliöpohjaiset kustannustyypit eri tiloista.

 • FC–mallin pinta-alojen vertailu, kustannuskehityksen ja suunnittelun toteutusseuranta.

Näkökulmat

Projektipäällikön näkökulma

 • Saan luotua helposti kohteelle lähtötiedot määrittelyistä ja vaatimuksista.

 • Pystyn vertailemaan ajantasaisesti tilaohjelman tuloksia ja tekemään kustannusohjausta.

 • Saan päätöksen tueksi materiaalia suunnitelmien lisäksi erilaisista kustannustyyppilaskelmista.

Suunnittelijan näkökulma

 • Saan selkeät määrittelyt ja lähtötiedot suunnittelun tekemisen tueksi ja tehostamiseksi

 • Voin tarkistaa, miten tilasuunnitelmani vastaavat asetettuja lähtövaatimuksia ja tehdä vertailua IFC-mallista kerätyn tiedon pohjalta

 • Muutokset päivittyvät helposti ja suoraan mallista.

Tapaamispyyntö

Paina tästä lähettääksesi tuote-esittely ja tapaamispyynnön. Annamme mielellämme lisätietoja Modelspace- tuotteesta.

Yleiset Kyselyt

OTA YHTEYTTÄ TÄSTÄ