Tietomallimanagerointi

Tietomallimanageri toimii tilaajan edustajana

Tietomallimanageri toimii hankkeissa tilaajan edustajana, joka määrittelee tietomallinnuksen tavoite- ja laatutason yhdessä tilaajan kanssa. Tietomallimanageri ohjeistaa suunnittelijoita tietomallinnuksen tavoitetasosta, eri osapuolten rooleista ja vastuista sekä valvoo tavoitetason toteutumista.

Ohjeistaminen tapahtuu ennen tietomallintamisen aloittamista, jolloin pidetään tietomallimanagerin vetämä tietomallinnuksen pelisääntöpalaveri.

Tietomallimanageri
valvoo tietomallien laatua

Raportin sisältöä käydään tarvittaessa läpi ennen seuraavan hankevaiheen alkamista tai sen alussa. Toteutussuunnitteluvaiheessa tarkastuksia tehdään useampia ja ennen tietomallien luovuttamista tehdään vielä ohjaava lopputarkastus. Tietomallimanageri tarkistaa hankkeen lopuksi, että tietomallit täyttävät vaaditut tavoitteet.

Laadun varmistaminen tapahtuu tekemällä säännöllisiä tarkastuksia yhdistelmämalleille. Ennen hankevaiheiden vaihtumista tietomallimanageri tekee tarkastuksen tietomalleille ja raportoi tilanteesta tilaajalle, rakennuttajakonsultille ja suunnittelijoille.

“Laatu, kustannus, aikataulu. Tietomallit selvittävät näiden ongelmia.”

Tomi Henttinen, innovaatiojohtaja, BIM pioneeri

Miten tietomallimanagerointi eroaa koordinoinnista?

Tietomallimanageri keskittyy myös enemmän tietomallien tietosisältöön ja hankkeen laatutavoitteiden saavuttamiseen.

Tietomallimanageri tarkastaa tietomalleja laajemmasta perspektiivistä, yhtenä kokonaisuutena.

Tietomallimanageroinnissa ei keskitytä yleisesti tietomallien yhteentörmäyksien tarkasteluun, joka on koordinoinnille ominaisempaa.

Miksi tietomallimanagerointi on hyödyllistä?

Hyvän tietomallimanageroinnin avulla tilaaja kykenee hyödyntämään hankkeen aikana
luotuja tietomalleja rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Tavoitetason toteutuminen tekee As-Built tason tietomallin hyödyntämisestä helppoa ja tietosisältöä
voidaan käyttää esimerkiksi ylläpitovaiheen tehtävien suorittamisessa.

Prosessin aikana tehdään eri suunnitelmia ja teknisiä tarkastuksia, joilla tarkastetaan hankkeen nykytilaa ja sen etenemistä ennalta määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

Tietomallisuunnitelmasi laadusta pidetään huolta ja voit luottaa rakennushankkeesi Suomen parhaiden osaajien käsiin.


Tiedustelut

Sami Mikonheimo
ARKKITEHTI, TIIMIPÄÄLLIKKÖ
+358 400 627 648Ota yhteyttä
Annamme mielellämme lisätietoja palveluistamme

Kiinnostuitko?

Pyydä tarjous