TIETOMALLIMANAGEROINTI

Tietomallimanageri toimii tilaajan edustajana

Tietomallit ovat  itsestäänselvyys rakennushankkeissa, mutta mihin niitä oikeasti tarvitaan?

Graviconin tietomallimanagerointi tukee rakennusten tilaajia, jotka haluavat parhaan hyödyn tietomallintamisesta. Tietomallimanageri määrittelee tietomallinnuksen tavoite- ja laatutason yhdessä tilaajan  kanssa. Hän ohjeistaa suunnittelijoita tietomallinnuksen  tavoitetasosta, eri osapuolten rooleista ja vastuista sekä valvoo  tavoitetason toteutumista. Tilaaja saa oikeasti käytettävän tietomallin, joka täyttää kaikki tämän hetken standardit.

Kysy hintaa

Tietomallimanageri valvoo
tietomallien laatua

"Laatu johtaa kustannussäästöihin"

Tietomallimanageri toimii hankkeissa tilaajan edustajana, joka määrittelee tietomallinnuksen tavoite- ja laatutason yhdessä tilaajan  kanssa. Tietomallimanageri ohjeistaa suunnittelijoita tietomallinnuksen tavoitetasosta, eri osapuolten rooleista ja vastuista sekä valvoo  tavoitetason toteutumista.

Ohjeistaminen tapahtuu ennen  tietomallintamisen aloittamista, jolloin pidetään tietomallimanagerin vetämä tietomallinnuksen pelisääntöpalaveri.

Laadun varmistaminen tapahtuu tekemällä säännöllisiä tarkastuksia  yhdistelmämalleille. Ennen hankevaiheiden vaihtumista tietomallimanageri tekee tarkastuksen tietomalleille ja raportoi tilanteesta tilaajalle, rakennuttajakonsultille ja suunnittelijoille.

Raportin sisältöä käydään tarvittaessa läpi ennen seuraavan hankevaiheen  alkamista tai sen alussa. Toteutussuunnitteluvaiheessa tarkastuksia  tehdään useampia ja ennen tietomallien luovuttamista tehdään vielä  ohjaava lopputarkastus. Tietomallimanageri tarkistaa hankkeen lopuksi, että tietomallit täyttävät vaaditut tavoitteet.

Tomi Henttinen
“Laatu, kustannus, aikataulu. Tietomallit selvittävät näiden ongelmia.”
Tomi Henttinen, innovaatiojohtaja, BIM pioneeri

Tietomallimanageroinnin hyödyt

"Vähennä virheitä työmaalla"

BIM school AIM model
Checkmark icon

Hyviä tietomalleja tarvitaan tiedon hyödyntämiseen rakennuksen koko elinkaaren ajan. Tietomallimanageri takaa hyvät tietomallit.

Checkmark icon

Ylläpitovaiheen tehtävien teko nopeutuu.

Checkmark icon

Tulevat korjaustyöt on helpompi ja halvempi aloittaa.

Checkmark icon

As-Built malleilla voidaan käyttää digitaalisten kaksosten pohjina, joilla halvennetaan kiinteistön käyttökustannuksia ja parannetaan käyttömukavuutta.

Checkmark icon

Selkeän työnjaon, joka selkeyttää suunnittelijoiden töitä ja vastuunjakoa.

Checkmark icon

Hyvä mallit johtavat vähempiin virheisiin ja kustannuksiin työmailla.

"Tietomallimanagerointi yksinkertaistaa kokonaisuutta ja kaikkia välivaiheita, kun jokainen osapuoli ei toimi omalla, erilaisella tavallaan. Nyt eri alojen  ammattilaisille tuli tunne, että hanketta ohjataan."
Marko Väätäinen, rakennuttaja, Kuopion Tilapalvelu

Tietomallimanageri on osa laajempaa kokonaisuutta

"Me olemme täällä tukemassa tilaajaa"

Structural model

Tietomallimanageri määrittää hankkeen tietomallintamisen tason ja valvoo, että hankkeen laatutavoitteet saavutetaan. Hän ei itse tee tietomallintamista eikä yhteentörmäystarkastuksia. Tätä varten suosittelemme tutustumaan tietomallikoordinoinnin palveluihin.

Jos tilaaja tarvitsee jonkun valvomaan useiden hankkeiden etenemistä ja tietovaatimusten täyttymistä, hänen kannattaa tarkastaa tietomanageroinnin palvelumme.

Talonrakennushankkeisiin erikoistunut tietomalliasiantuntijatiimimme on toimialan suurin ja osaamistasoltaan laajin.

Tiedustelut

Sami Mikonheimo
TIETOMALLIASIANTUNTIJA, TIIMIPÄÄLLIKKÖ
+358 400 627 648
Ota yhteyttä
Annamme mielellämme lisätietoa palveluistamme
Kiinnostuitko?
Pyydä tarjous