Solibri logo

Kustannukset ja sisältö

Solibri-koulutuksissa jaamme kokemusosaamistamme ja edistämme tietomallien hyödyntämistä rakennushankkeissa. Kolmiportainen koulutus on tukena kaiken tasoisille käyttäjille. Tutustu tarjontaamme ja pyydä tarjous juuri sinulle sopivasta kokonaisuudesta.

Mikko Soininvaara
"Näillä koulutuksilla pyrimme madaltamaan asiakkaan kynnystä avata tietomalli ja tarkkailla projektia myös tietomallien sisältämän tiedon valossa."
Mikko Soininvaara, tietomalliasiantuntija
Lue lisää >
Solibrin ruutukaappaus

Solibrin peruskoulutus

 • check
  Koulutuksessa tutustutaan Solibri-ohjelmiston peruskäyttöön esimerkkien kautta.
 • check
  Koulutuksen pääpaino on tietomallien tarkastelussa geometrisesta ja visuaalisesta näkökulmasta.

Kenelle koulutus on suunnattu?

 • Soveltuu niin Solibri Officen kuin Solibri Anywheren satunnaisille käyttäjille.
 • Osallistujilla ei lähtötasovaatimuksia – soveltuu kaikille Solibrin käyttöä aloittaville.

Koulutuksessa opit

 • Koulutus aloitetaan lyhyellä johdannolla aiheeseen
 • Koulutuksessa opitaan liikkumaan mallissa ja ottamaan näkyviin kulloinkin tarpeellisia asioita Solibrin erilaisia työkaluja hyödyntäen (mm. leikkaus, mittaus, merkintä ja komponenttien tiedot).
 • Lisäksi koulutuksessa esitellään Solibri Anywheren ja Solibri Officen eroavaisuudet (mitä lisää saa maksullisella Office-versiolla).

Koulutuksen kesto

access_time
3 tuntia

Koulutuksen hinta

200 € / osallistuja (alv 0 %), minimi osallistujamäärä 3.

Kysy lisää koulutuksien hinnoista isommille ryhmille.

Solibrin ruutukaappaus seinästä

Solbrin jatkokoulutus

 • check
  Koulutuksessa tutustutaan Solibri Officen peruskäyttöön esimerkkien kautta. Koulutuksen pääpaino on tietomallien tietojen tarkastelussa.
 • check
  Koulutus laajentaa ymmärrystä siitä, kuinka mallien sisältämää tietoa voidaan hyödyntää.

Kenelle koulutus on suunnattu?

Koulutus on suunnattu erityisesti työmaahenkilöstölle.

 • Soveltuu maksullisen Solibri Officen käyttäjille
 • Koulutuksen kohderyhmänä on henkilöstö, joka työskentelee tietomallien parissa esimerkiksi rakennuttamiseen, suunnittelunohjaukseen, laskentaan, tuotantoon tai ylläpitoon liittyen, mutta joille Solibrin käyttäminen ei ole toistaiseksi ollut päivittäistä.
 • Osallistujilta edellytetään Solibrin perusteiden tuntemista (moduuli 1).
 • Kokeneimmille Solibrin käyttäjille suosittelemme suoraan syventävää koulutusta.

Koulutuksessa opit

Käyttäjä oppii sovelluksen perusominaisuudet ja osaa soveltaa niitä Solibrin käytössä. Tiivis peruskoulutus luo hyvän pohjatiedon sovelluksen perusominaisuuksista, joita työmaa tarvitsee, ja niiden soveltamisesta käytäntöön:

 • Koulutus aloitetaan lyhyellä johdannolla aiheeseen sekä Solibrin käyttöliittymän ominaisuuksien kertaamisella.
 • Koulutuksessa opitaan uutena asiana mm. mallien yhdistämiseen, tietojen suodattamiseen ja luokitteluun, informaation talteenottoon sekä kommunikointiin.

Koulutuksen kesto

access_time
3 tuntia

Koulutuksen hinta

250 € / osallistuja (alv 0 %), minimi osallistujamäärä 3.
Koulutus voidaan järjestää myös yhdessä moduuli 1 kanssa koko päivän kestävänä (6 tuntia) koulutuksena, jolloin koko koulutuspäivän hinta on 400 € / osallistuja.

Kysy lisää koulutuksien hinnoista isommille ryhmille.

Solibrin ruutukaappaus Checking

Solibrin syventävä koulutus

 • check
  Koulutuksessa syvennytään tarkemmin siihen, kuinka Solibrin  työkaluilla tuotetaan hyödyllistä tietoa erilaisiin käyttötapauksiin.
 • check
  Koulutuksen sisältöä räätälöidään jonkin verran koulutettavien osaamistaso ja mielenkiinnonkohteet huomioiden.
 • check
  Koulutus luo valmiudet hyödyntää mallien sisältämää tietoa kattavasti ja tehokkaasti sekä räätälöidä Solibrin käyttöliittymää ja työkaluja teidän tarpeisiin sopiviksi.

Kenelle koulutus on suunnattu?

 • Soveltuu maksullisen Solibri Officen käyttäjille.
 • Koulutuksen kohderyhmänä on henkilöstö, joka työskentelee tietomallien parissa esimerkiksi rakennuttamiseen, suunnittelunohjaukseen, laskentaan, tuotantoon tai käyttöön ja ylläpitoon liittyen.
 • Osallistujilta edellytetään Solibrin perusteiden osaamista (moduulit 1 ja 2) ja Solibrin aiempaa käyttöä.

Koulutuksessa opit

 • Koulutus aloitetaan lyhyellä johdannolla aiheeseen sekä tarvittaessa lyhyellä kertauksella sääntöpohjaisien tarkastuksien, ITO:jen ja luokittelujen perusteista.
 • Koulutuksessa opitaan mm. sääntöpohjaisien tarkastuksien, informaation talteenoton ja luokittelujen hyödyntäminen erilaisissa käyttötapauksissa (esim. laadunvarmistus, määrälaskenta) sekä räätälöiminen kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivaksi.

Koulutuksen kesto

access_time
6 tuntia

Koulutuksen hinta

450 € / osallistuja (alv 0 %), minimi osallistujamäärä 3

Kysy lisää koulutuksien hinnoista isommille ryhmille.

Muuta yleistä koulutuksista

access_time

Ajankohta

Koulutuksien ajankohdat sovitaan etukäteen asiakkaan toiveiden mukaisesti, kuitenkin vähintään 2 viikkoa ennen ko. koulutusajankohtaa.

room

Paikka

Koulutukset voidaan järjestää etäkoulutuksena, Kulttuuritalon tiloissa (Sturenkatu 4, Helsinki) tai asiakkaan omissa tiloissa. Mikäli koulutus järjestetään Kulttuuritalolla, veloitamme koulutuksen hinnan lisäksi erillisen tilavuokran: Puoli päivää (max. 4 h) 280 € tai koko päivä (max. 8 h) 430 €.

view_in_ar

Koulutusmateriaalit

Koulutusmateriaali sisältyy koulutuksen hintaan. Gravicon toimittaa koulutuksessa käytettävän koulutusmateriaalin osallistujille etukäteen.

Mikäli asiakkaan on mahdollista luovuttaa Graviconille jonkin oman kohteensa malli, koulutuksissa käytetään demomallina asiakkaan omaa kohdetta. Jos tämä ei ole mahdollista, Gravicon toimittaa koulutuksessa käytettävän demomallin.

devices

Lisenssit ja laitteet

Koulutuksen osallistujilla on oltava koulutuksessa käytettävissään oma tietokone ja siihen etukäteen asennettuna viimeisimmät ohjelmistoversiot.

Gravicon järjestää koulutukseen osallistuvien käyttöön Solibri Office -koulutuslisenssit, jotka ovat käytettävissä koulutuksen ajan. Gravicon ohjeistaa asiakkaan siitä, kuinka nämä koulutuslisenssit otetaan käyttöön.

groups

Osallistujamäärä

Yhden ryhmän osallistujamääräsuositus on 4-6 henkilöä, maksimi osallistujamäärä 8 henkilöä. Tällä tavoin takaamme koulutettavien huomioimisen ja ohjauksen yksilötasolla.

Lisätietoja koulutuksista antaa