Solibri logo

Kustannukset ja sisältö

Solibri-koulutuksissa edistämme tietomallien hyödyntämistä rakennushankkeissa sekä kiinteistönpidossa jakamalla kokemusosaamistamme. Kolmiportainen koulutus on tukena kaiken tasoisille käyttäjille. Tutustu tarjontaamme ja pyydä tarjous juuri sinulle sopivasta kokonaisuudesta.

Mikko Soininvaara
"Näillä koulutuksilla pyrimme madaltamaan kynnystä avata tietomalli ja tarkkailla projektia myös tietomallien sisältämän tiedon valossa."
Mikko Soininvaara, tietomalliasiantuntija, sertifioitu Solibri-kouluttaja
Lue lisää >

Tilattavat Solibri-koulutukset

Tilattavat koulutukset on suunnattu organisaatioille, jotka haluavat kouluttaa kerralla useampia henkilöitä Solibrin käyttöön. Otamme huomioon tilaavan organisaation tavoitteet koulutuksia suunnitellessamme. Olemme kouluttaneet niin rakennusliikkeitä, kaupunkeja kuin suunnittelitoimistoja. Kouluttajamme ovat Solibri-sertifioituja.

Solibrin ruutukaappaus

Solibrin peruskoulutus

 • check
  Koulutuksessa tutustutaan Solibri-ohjelmiston peruskäyttöön esimerkkien kautta.
 • check
  Pääpaino on tietomallissa liikkumisessa ja tietomallien tarkastelussa.

Kenelle koulutus on suunnattu?

 • Soveltuu niin Solibri Officen, Solibri Siten kuin Solibri Anywheren käyttäjille ensimmäiseksi askeleeksi ohjelmiston käyttöön.
 • Osallistujilla ei lähtötasovaatimuksia – soveltuu kaikille Solibrin käyttöä aloittaville.

Koulutuksessa opit

 • Koulutus aloitetaan lyhyellä johdannolla tietomallintamisen periaatteisiin ja käytäntöihin.
 • Koulutuksessa opitaan avaamaan IFC- tai yhdistelmämalli, liikkumaan mallissa ja vaihtamaan näkymään eri malleja tai komponentteja. Erityisesti harjoitellaan leikkausten tekemistä ja mittojen ottamista. Myös komponenttien tietoja tarkastellaan ja opetellaan laittamaan talteen hyödyllisiä näkymiä, joihin on helppo palata.
 • Lisäksi koulutuksessa esitellään Solibri Anywheren, Solibri Siten ja Solibri Officen eroavaisuudet (mitä lisää saa maksullisilla Solibri Site- tai Office-versioilla).

Koulutuksessa käytettävät ohjelmistot

Solibri Anywhere, Solibri Site tai Solibri Office.

Koulutuksen kesto

access_time
4 tuntia
Solibrin ruutukaappaus seinästä

Solibrin jatkokoulutus: Määrälaskenta

 • check
  Koulutus laajentaa ymmärrystä siitä, kuinka mallien sisältämää tietoa voidaan hyödyntää tuotannossa.
 • check
  Koulutuksen pääpaino on tietomallien tietojen tarkastelussa siitä näkökulmasta, miten mallista voidaan laskea määriä.

Kenelle koulutus on suunnattu?

Koulutus on suunnattu erityisesti työmaahenkilöstölle.

 • Koulutuksen kohderyhmänä on työmaahenkilöstö, joka haluaa oppia hyödyntämään tietomalleja oman työnsä tukena, mutta joille Solibrin käyttäminen ei ole toistaiseksi ollut päivittäistä. Soveltuu maksullisen Solibri Officen käyttäjille.
 • Osallistujilta edellytetään Solibrin perusteiden tuntemista (eli peruskoulutusta).

Koulutuksessa opit

Käyttäjä oppii sovelluksen perusominaisuudet ja osaa soveltaa niitä Solibrin käytössä. Tiivis peruskoulutus luo hyvän pohjatiedon sovelluksen perusominaisuuksista, joita työmaa tarvitsee, ja niiden soveltamisesta käytäntöön:

 • Koulutuksessa keskitytään erityisesti Solibrin Informaation talteenotto -työkalun käyttöön, ja sitä tuetaan     Solibrin luokittelun ja suodattamisen työkaluilla. Näkökulmana on erityisesti määrälaskenta.
 • Koulutuksessa opitaan uutena asiana mm. IFC-mallien yhdistäminen yhdistelmämalliksi, komponenttien suodattaminen ja luokittelu niiden sisältämien tietojen perusteella, erilaisten määrien laskeminen informaation talteenoton avulla ja tutustutaan tarkemmin kommunikointiin Solibrin avulla.

Koulutuksessa käytettävät ohjelmistot

Solibri Site tai Solibri Office.

Koulutuksen kesto

access_time
4 tuntia
Koulutus voidaan järjestää myös yhdessä peruskoulutuksen kanssa koko päivän kestävänä (7,5 tuntia) koulutuksena.
Solibrin ruutukaappaus seinästä

Solibrin jatkokoulutus: Laadunvarmistus

 • check
  Koulutuksessa tutustutaan tarkemmin Solibri Siten tai Solibri Officen työkaluihin. Koulutus laajentaa ymmärrystä siitä, miten Solibrilla voidaan varmistua siitä, että malli on julkaisukunnossa.
 • check
  Koulutuksen pääpaino on tietomallien tietojen tarkastelussa siitä näkökulmasta, onko malliin syötetty tieto geometrialtaan ja tietosisällöltään laadukasta.

Kenelle koulutus on suunnattu?

Koulutus on suunnattu erityisesti suunnittelijoille.

 • Koulutuksen kohderyhmänä on henkilöstö, joka työskentelee suunnittelutoimistoissa ja haluaa varmistua julkaistavan tietomallin laadusta, mutta jolle Solibrin käyttäminen ei ole toistaiseksi ollut päivittäistä.
 • Osallistujilta edellytetään Solibrin perusteiden tuntemista (eli peruskoulutusta).

Koulutuksessa opit

Käyttäjä oppii sovelluksen perusominaisuudet ja osaa soveltaa niitä Solibrin käytössä. Tiivis peruskoulutus luo hyvän pohjatiedon sovelluksen perusominaisuuksista, joita suunnittelu tarvitsee, ja niiden soveltamisesta käytäntöön:

 • Koulutuksessa keskitytään erityisesti Solibrin Informaation talteenotto -työkalun käyttöön, ja sitä tuetaan Solibrin luokittelun ja suodattamisen työkaluilla. Näkökulmana erityisesti laadunvarmistus.
 • Koulutuksessa opitaan uutena asiana mm. mallien yhdistämiseen, tietojen suodattamiseen ja luokitteluun, informaation talteenottoon sekä kommunikointiin liittyvät toiminnot. Samalla tutustutaan sääntöjen hallinnan käyttöliittymään (Ruleset Manager) ja joihinkin hyödyllisimpiin tarkastussääntöihin.

Koulutuksessa käytettävät ohjelmistot

Solibri Office.

Koulutuksen kesto

access_time
4 tuntia
Koulutus voidaan järjestää myös yhdessä peruskoulutuksen kanssa koko päivän kestävänä (7,5 tuntia) koulutuksena.
Solibrin ruutukaappaus Checking

Solibrin soveltava koulutus

 • check
  Koulutuksessa syvennytään tarkemmin siihen, kuinka Solibrin  työkaluilla tuotetaan hyödyllistä tietoa erilaisiin käyttötapauksiin.
 • check
  Koulutuksen sisältöä räätälöidään jonkin verran koulutettavien osaamistaso ja mielenkiinnonkohteet huomioiden. Yleisimpiä teemoja ovat olleet sääntöpohjaisten tarkastussääntöjen muokkaaminen, informaation talteentottosääntöjen muokkaaminen sekä Solibrin linkittäminen muihin palveluihin.
 • check
  Koulutus luo valmiudet hyödyntää mallien sisältämää tietoa kattavasti ja tehokkaasti sekä räätälöidä Solibrin käyttöliittymää ja työkaluja teidän tarpeisiin sopiviksi.

Kenelle koulutus on suunnattu?

 • Soveltuu maksullisen Solibri Officen käyttäjille.
 • Koulutuksen kohderyhmänä on henkilöstö, joka tarvitsee koulutusta jostain tarkennetusta toiminnallisuudesta tai tietyn hankkeen mallien hyödyntämisestä.
 • Osallistujilta edellytetään Solibrin perusteiden osaamista (eli peuruskoulutusta ja jatkokoulutusta) ja Solibrin aiempaa käyttöä. Koulutus on työpajapohjainen.

Koulutuksessa opit

 • Koulutus aloitetaan lyhyellä johdannolla aiheeseen sekä tarvittaessa lyhyellä kertauksella sääntöpohjaisien tarkastuksien, ITO:jen ja luokittelujen perusteista.
 • Koulutuksessa opitaan mm. sääntöpohjaisien tarkastuksien, informaation talteenoton ja luokittelujen hyödyntäminen erilaisissa käyttötapauksissa (esim. laadunvarmistus, määrälaskenta) sekä räätälöiminen kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivaksi.
 • Koulutuksessa tutustut juuri oman projektisi tietomalleihin kouluttajan tukemana ja opit hyödyntämään niiden sisältämää tietoa tehokkaasti.

Koulutuksen kesto

access_time
6 tuntia

Muuta yleistä koulutuksista

access_time

Ajankohta

Koulutuksien ajankohdat sovitaan etukäteen asiakkaan toiveiden mukaisesti, kuitenkin vähintään 2 viikkoa ennen ko. koulutusajankohtaa.

room

Paikka

Koulutukset voidaan järjestää etäkoulutuksena, Kulttuuritalon tiloissa (Sturenkatu 4, Helsinki) tai asiakkaan omissa tiloissa. Mikäli koulutus järjestetään Kulttuuritalolla, veloitamme koulutuksen hinnan lisäksi erillisen tilavuokran: Puoli päivää (max. 4 h) 280 € tai koko päivä (max. 8 h) 430 €. Avoimista koulutuksista ei peritä tilavuokraa.

view_in_ar

Koulutusmateriaalit

Koulutusmateriaali sisältyy koulutuksen hintaan. Gravicon toimittaa koulutuksessa käytettävän koulutusmateriaalin osallistujille etukäteen.

Mikäli asiakkaan on mahdollista luovuttaa Graviconille jonkin oman kohteensa malli, koulutuksissa käytetään demomallina asiakkaan omaa kohdetta. Jos tämä ei ole mahdollista, Gravicon toimittaa koulutuksessa käytettävän demomallin.

devices

Lisenssit ja laitteet

Koulutuksen osallistujilla on oltava koulutuksessa käytettävissään oma tietokone ja siihen etukäteen asennettuna viimeisin Solibrin versio.
Asennuspaketin saa ilmaiseksi Solibrin sivustolta ja sama asennuspaketti sisältää kaikki kolme Solibrin versiota. Niistä Anywhere ei tarvitse lisenssiä.

Gravicon järjestää koulutukseen osallistuvien käyttöön Solibri Office -koulutuslisenssit, jotka ovat käytettävissä koulutuksen ajan. Gravicon ohjeistaa asiakkaan siitä, kuinka nämä koulutuslisenssit otetaan käyttöön.

groups

Osallistujamäärä

Yhden ryhmän osallistujamääräsuositus on 4-6 henkilöä, maksimi osallistujamäärä 8 henkilöä. Tällä tavoin takaamme koulutettavien huomioimisen ja ohjauksen yksilötasolla.

group

Peruutusehdot

Peruutus 7 vuorokautta ennen koulutusajankohtaa on kulutonta, sen jälkeen Asiakkaalta veloitetaan 50% koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei tule lainkaan koulutusta edeltävään päivään mennessä, veloitetaan koulutuksen koko hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Lisätietoja koulutuksista antaa