Tietomallikoordinointi

Solibri-koulutus levittämässä tietomallinnuksen ilosanomaa

Solibrin käyttökoulutuksissa Gravicon jakaa omaa kokemusosaamistaan ja edistää tietomallien hyödyntämistä rakennushankkeissa. Kolmiportainen koulutus on tukena kaiken tasoisille käyttäjille.

arrow_downward

Graviconin järjestämillä koulutuksilla tietomalleista kiinnostuneet asiakkaat oppivat käyttämään tietomallien sisältämää tietoa omissa rakennushankkeissaan. Laadukasta Solibri-osaamista lisäämällä Gravicon pyrkii entisestään parantamaan tietomallien asemaa rakennushankkeissa.


Mahdollisuudet käyttää suunnitteluvaiheessa tuotettuja tietomalleja rakennusvaiheessa ovat yhä monessa hankkeessa hyödyntämättä. Esimerkiksi tietomalleihin pohjautuvia analyyseja tehdään toistaiseksi melko vähäisessä määrin. Vaikka rakennustyömaa toimiikin pitkälti kaksiulotteisten suunnitelmien varassa, tietomalleja käyttämällä voidaan helpottaa esimerkiksi hankintalaskijoiden työprosessia paljon. Tietomallit tarjoavat myös loppukäyttäjille rikasta uutta tietoa rakennuksesta. Tietomalleista saatavaa tietoa voitaisiin hyödyntää myös suunnitteluvaiheessa paljon nykyistä monipuolisemmin.

 
Vankka kokemus koulutusten taustalla

Graviconin tietomallikoordinaattorit ovat Solibrin käytön erikoisosaajia. Koulutusten järjestäminen on ollut luonnollinen seuraava askel.

- Tiedämme kokemuksestamme jo tarkkaan, mitä kaikkea Solibrilla voi tehdä. Olen ollut Graviconilla kuusi vuotta ja varmaan joka päivä avannut Solibrin, Graviconilla koulutuksia pitävä tietomalliasiantuntija Mikko Soininvaara kuvailee.

Koulutuksia järjestettäessä myös kouluttajien oma ymmärrys asiakasorganisaatioiden tarpeista on kehittynyt. Erilaiset tilaajaorganisaatiot hyötyvät tietomallien käsittelyn eri puolista.

- Kymmenien koulutusten jälkeen tulee tutummaksi ja tutummaksi se, mitä asiakas haluaa tietää. Joillekin uteliaille olen opettanut jopa tarkastussääntöjen tekemistä, kun heiltä on löytynyt mielenkiintoa aiheeseen, Mikko Soininvaara kuvaa.


Erilaiset tilaajaorganisaatiot hyötyvät tietomallien käsittelyn eri puolista.
Mikko Soininvaara, tietomalliasiantuntija, Gravicon Oy

Tietomallien hyödyntäminen osa laajempaa kuvaa

Tutustuttamalla erilaisia organisaatioita Solibrin käyttöön Gravicon haluaa tehostaa tietomallien hyödyntämistä. Mikko Soininvaara vitsailee motivaation Solibri-koulutusten takana olevan ”tietomallintamisen ilosanoman levittäminen kaikelle kansalle”.

- Olisi sääli, jos suunnitteluvaiheessa tuotettu laadukas tietomalli hautautuisi rakennusvaiheessa projektipankkiin käyttämättömänä ja rakennusta tarkasteltaisiin vain mustavalkoisista PDF-kuvista. Saatavilla olisi kuitenkin värikoodattu, havainnollistava, kolmiulotteinen malli, jossa liikkua. Näillä koulutuksilla pyrimme kaiken muun ohella madaltamaan asiakkaan kynnystä avata tietomalli ja tarkkailla projektia myös tietomallien sisältämän tiedon valossa, Mikko Soininvaara havainnollistaa.

Tietomallista tilaajan on helpompi ymmärtää, miten vaatimukset toteutuvat käytännössä suunnitelmissa, ja saada arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi.

Kolmiportainen koulutus tukena kaiken tasoisille käyttäjille

Gravicon on jo monen vuoden ajan tarjonnut Solibri-koulutuksia tietomallinnuksesta kiinnostuneille. Graviconilla on yhteistyösopimus Solibrin kanssa. Solibri tukee Graviconin koulutuksia avaamalla koulutettaville koulutuslisenssin, joka mahdollistaa mallien käytön harjoittelun koulutuksissa. Koulutus räätälöidään aina asiakkaan tarpeisiin. Tyypillisiä osallistujia ovat esimerkiksi rakennustyömaaorganisaatiot, jotka haluavat oppia käsittelemään tietomalleja ketterästi rakennustyömaalla. Myös esimerkiksi rakennuttaja- ja valvontaorganisaatiot sekä suunnittelutoimistot tilaavat Solibri-koulutuksia lisätäkseen tietomalleihin liittyvää osaamistaan.

Olisi sääli, jos suunnitteluvaiheessa tuotettu laadukas tietomalli hautautuisi rakennusvaiheessa projektipankkiin käyttämättömänä ja rakennusta tarkasteltaisiin vain mustavalkoisista PDF-kuvista.
Mikko Soininvaara, tietomalliasiantuntija, Gravicon Oy

Gravicon tarjoaa kolmiportaisen peruskurssin, jonka koulutuksia voi tilata yhdessä tai erikseen.

Solibrin peruskoulutus

Mallin tarkastelu

Mistä on kyse? Miten tietomalleja tarkastellaan Solibrissa?

Peruskurssin ensimmäinen osa tyypillisesti pyrkii opettamaan mallien käsittelyn perusasiat asiakkaille, joilla ei ole aiempaa Solibri-kokemusta. Opetamme navigoimaan Solibrin käyttöliittymässä ja hyödyntämään tietomallia visuaalisesti. Osallistuja oppii liikkumaan mallissa, tekemään leikkauksia ja tarkastelemaan itselleen oleellisia komponentteja. Lisäksi hänelle opetetaan mittaustyökalun hyödyntämisen ja merkintöjen tekemisen niksit.

 

Solibrin jatkokoulutus

Katsaus mallien tietosisältöön

Mitä tietoa malleista tyypillisesti löytyy? Miten mallia filtteröidään? Miten komponentteja filtteröidään?

Osallistuja oppii tutkimaan mallin sisältämää tietoa ja esimerkiksi filtteröimään komponentteja niiden tietosisällön perusteella. Lisäksi harjoitellaan tekemään erilaisia luetteloita informaation talteenottotyökalulla (ITO). Komponenttien luokittelun avulla asiakas voi hyödyntää paremmin mallin tietosisältöä esimerkiksi laskennan tai hankinnantehtävissä.  

 

Solibrin syventävä koulutus

Personoitu, työpajahenkinen, syventävä koulutus

Miten Solibri voi auttaa meitä?

Syventävimmän tason koulutuksessa perehdytään asiakkaan omiin tarpeisiin ja mielenkiinnon kohteisiin. Koulutus on luonteeltaan työpajahenkinen, ja sen aikana käsittelemme tyypillisesti tilaajaorganisaation omia malleja käytännön kokemuksen maksimoimiseksi. Personoimme koulutusta mahdollisimman paljon. Esimerkiksi jos tilaajalla on alkamassa uusi työmaa, käsittelemme koulutuksessa juuri sen hankkeen malleja ja autamme soveltamaan aikaisemmissa koulutuksissa opittuja taitoja. Osallistujille annetaan käytännön työkaluja itse rikastaa omien hankkeidensa tietomalleja. Näissä koulutuksissa usein sovelletaan ITO:ja, luokittelua ja tarkastussääntöjä jonkin kiperän ongelman ratkaisemiseksi.

Syventäviä koulutuksia voi tarpeen vaatiessa varata niin monta kuin tuntuu hyödylliseltä.

Lue lähemmin koulutuksista ja ota yhteyttä!
Annamme mielellämme lisätietoa palveluistamme

Haluatko kehittää toimintaasi palveluidemme avulla?

VARAA ESITTELY