Me yrityksenä

Olemme Suomen johtavia tietomalliasiantuntijoita.
Tarjoamme ohjelmisto- ja asiantuntijapalveluita, jotka voidaan muotoilla hankkeen ja projektin yksilöllisiin tarpeisiin. Tuemme kaikkia rakennusalan osapuolia tulevaisuuden tietomallipohjaisessa maailmassa.

Vuosien kokemuksella tietotaitoa ja opastusta


Olemme jo vuodesta 1990 rakennusalalla toiminut ohjelmistoratkaisuihin ja tietomallikoordinoinnin palveluihin erikoistunut asiantuntija. Vuosien varrella olemme toimineet tietomallikoordinaattorina ja konsulttina useissa vaativissa rakennushankkeissa. Nykyään tarjoamme lisäksi Ryhdiste- ja Gravicon Pro -palveluita yritysten tietojohtamisen parantamiseen.

Toinen päätuotteemme on Modelspace. Se on jo vuosia kehityksen alla ollut AIM-ohjelmisto. Modelspace tukee rakennetun ympäristön kohteiden päätöksentekoa tarjoamalla tietoa niin investointi-, suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitovaiheiden tarpeisiin.

Toimistomme vahvuuksia ovat ohjelmisto-osaaminen rakennusalalla, valmius hankekohtaiseen järjestelmä- ja ohjelmistoräätälöintiin sekä tietämys tietomallipohjaisen suunnitteluprosessin vaatimuksista ja mahdollisuuksista niin arkkitehtisuunnittelun kuin tilaajankin näkökulmasta.

Vastuullinen Gravicon


Gravicon tarjoaa uniikkia asiantuntijatyötä rakennusalalla.

Toimimme eturintamalla rakennusalan digitalisaation hyväksi. Tuemme kaikkia rakennushankkeen osapuolia tulevaisuuden tietomallipohjaisessa maailmassa. Graviconin liiketoiminta on taloudellisesti kannattavaa ja tuottavaa. Liiketoimintamme kulmakivet ovat ainutlaatuinen ohjelmistokokonaisuus rakennuttamisen tiedonhallintaan sekä tietomalliasiantuntijapalvelumme. Tarjoamme myös koulutuksia.

Yritystoimintamme on läpinäkyvää. Kaikki tiedot ovat saatavilla joko valmiiksi tai pyydettäessä. Noudatamme lakia ja hyvää kauppatapaa. Emme hyväksy korruptiota tai lahjontaa. Edellytämme tätä myös yhteistyökumppaneiltamme.

Arvomme ovat rehellisyys, nöyryys, oppiminen ja laatu.

Huolehdimme omistamme


Työntantajana Gravicon pitää huolen työntekijöidensä hyvinvoinnista, työkyvystä ja turvallisuudesta.
Pidämme huolen, että työntekijöillämme on turvallista olla ja työskennellä.

Olemme tasa-arvoinen työpaikka: emme hyväksy syrjintää, kiusaamista tai häirintää. Puutumme epätasa-arvoiseen kohteluun, häirintään ja kiusaamiseen välittömästi. Meillä jokainen työntekijä saa olla oma itsensä.

Jokaisella työntekijällämme on selkeät tavoitteet. Käymme yhdessä läpi tavoitteet jokaisen työntekijän kanssa henkilökohtaisesti ja tuemme tavoitteiden saavuttamista. Kannustamme oman osaamisen kehittämiseen ja jatkokouluttautumiseen, jotta voimme tarjota asiakkaillemme laadukasta asiantuntijapalvelua.

Graviconilla pidämme yllä joustavaa työkulttuuria.

Monialaista osaamista

Olemme osa laajempaa iwms360-portfoliota, joka yhdistää useamman ohjelmiston yhden laajan portfolion alle.