TIETOMALLIKOORDINOINTI

Varmista rakennushankkeesi suunnitteluprosessin onnistuminen

Tietomallipohjainen suunnittelu on yleinen toimintatapa rakennushankkeissa. Usein monen eri osapuolen suunnitteluprosessit johtavat sekaannuksiin ja viivästyksiin.

Takaa hankkeen tietomallintamisen paras toteutuminen ja hyödyt: tilaa Suomen johtavilta osaajilta tietomallikoordinointi!

KYSY HINTAA
chevron_right

Rakennuttamisen tietomallista lyhyesti

"Intuitiivinen tapa kommunikoida tietoa rakennushankkeissa."

Rakennuttamisen tietomalli on digitaalisessa muodossa esitettävä kolmiulotteinen rakennussuunnitelma, joka pohjautuu  rikastettuun tietoon. Se  tunnetaan kansainvälisesti lyhenteellä BIM (Building Information Modelling).

Sen perusajatus on datamalli, jossa rakennuksen elementit ja niiden yhteydet ovat visuaalisesti hahmotettavissa. Näin elementtejä voidaan vertailla toisiinsa tai aitoihin ympäristöihin.

Miksi tietomallit ovat olennainen osa rakentamista?

Tietomallien avulla luodaan laajempi kokonaiskuva rakennushankkeesta, jota on helppo jakaa eri osapuolien kesken.

Erilaiset ongelmat ja yhteydet on helppo huomata yhteistä tietomallia käytettäessä. Näin vältetään työmaalla aiheutuvat viivästykset ja vahingot.

Tietomallit ja tietomallikoordinointi antavat yksityiskohtaisen tilannekuvan, varmistaen kaiken tarvittavan tiedon olevan selvillä jo suunnitteluvaiheessa.

Tietomalleja hyödyntämällä vähennät virheitä rakentamisen aikana ja luot ajallisia sekä rahallisia säästöjä.

Ducts AIM model
Sami Mikonheimo
“On parempi ratkaista ongelmat suunnittelupöydällä kuin työmaalla”
Sami Mikonheimo, arkkitehti, tiimipäällikkö

Mitä tietomallikoordinaattori ratkaisee?

"Vähennä virheitä työmaalla"

Arts Centre AIM BIM model
Check icon

Tietomallikoordinaattori tarkastaa mallien yhteensopivuuden laatua ja tietosisältöjä

Checkmark icon

Laatii tietomallintamisen aikataulun ja tarkastupisteet

Checkmark icon

Ohjaa tilaajan tietovaatimusten täyttymistä

Checkmark icon

Laatii tietomallinnussuunnitelman

Checkmark icon

Valvoo hankkeen osapuolien tehtävien, -vastuiden ja –aikataulujen täyttymistä

Checkmark icon

Järjestää yhteensovituskokouksia, jossa tietomallipohjaisia suunnitelmia tarkastellaan ja kehitetään

Checkmark icon

Kokoaa eri suunnittelijoiden mallit yhdistelmämalliksi

Checkmark icon

Tietomallikoordinaattori toimii puolueettomana suunnitelmien tarkastajana

Kysy hintaa

"Helsingin Mall of Triplan kauppakeskusta suunniteltaessa Graviconin tietomallikoordinaattorit huomasivat noin 15 000 virhettä. Jos näitä ei olisi huomattu suunnittelupöydällä, niin ne olisi jouduttu korjaamaan työmaalla - huomattavasti kalliimmin."

Lue lisäächevron_right

Tietomallikoordinointi osa laajempaa tiedolla johtamista

"Me olemme täällä tukemassa tilaajaa"

Tietomallikoordinaattori valvoo hankkeen tietomallisuunitelmia. Hän varmistaa, että tilaajan ja rakennuttajan vaatimukset täyttyvät. Hän tarkastaa eri suunnitelijoiden tuottamia tietomalleja ja raportoi havainnoistaan suunnitteluosapuolia.

Tilaaja, jolla on tavoitteita tietomallien tietosisältöjen hyödyntämiselle, tulisi tilata avukseen tietomallimanageri. valvomaan tavoitteiden toteutumista.

Jos tilaaja tarvitsee jonkun valvomaan useiden hankkeiden etenemistä ja tietovaatimusten täyttymistä, hänen kannattaa tarkastaa tietomanageroinnin palvelumme.

Talonrakennushankkeisiin erikoistunut tietomalliasiantuntijatiimimme on toimialan suurin ja osaamistasoltaan laajin. Asiantuntijoillamme on RALA-pätevyys.

Tietomallikoordinointi kaavio

Tiedustelut

Sami Mikonheimo
TIETOMALLIASIANTUNTIJA, TIIMIPÄÄLLIKKÖ
+358 400 627 648
Ota yhteyttä
Annamme mielellämme lisätietoa palveluistamme
Kiinnostuitko?
Pyydä tarjous