Tietomallikoordinointi

Varmista rakennushankkeesi suunnitteluprosessin onnistuminen

Tietomallikoordinoinnilla varmistetaan hankkeiden tietomallintamisen suunnitteluprosessien paras mahdollinen toteutuminen.

Tietomallipohjainen suunnittelu on vakioitunut toimintatapa rakennushankkeissa ja olemme tehneet sitä menestyksekkäästi Suomessa jo vuosien ajan.

Miksi tietomallit ovat olennainen osa rakentamista?

Tietomallien avulla luodaan laajempi kokonaiskuva rakennushankkeesta, jota on helppo jakaa eri osapuolien kesken.

Erilaiset ongelmat ja yhteydet on helppo huomata yhteistä tietomallia käytettäessä. Näin vältetään työmaalla aiheutuvat viivästykset ja vahingot.

Tietomallit ja tietomallikoordinointi antavat yksityiskohtaisen tilannekuvan, varmistaen kaiken tarvittavan tiedon olevan selvillä jo suunnitteluvaiheessa. Tietomalleja hyödyntämällä vähennät virheitä rakentamisen aikana ja luot ajallisia sekä rahallisia säästöjä.

“On parempi ratkaista ongelmat suunnittelupöydällä kuin työmaalla”

Sami Mikonheimo, arkkitehti, tiimipäällikkö

Mitä tietomallikoordinaattori ratkaisee?

Man typing on laptop

Optimoi tietomallit hankkeen aikatauluun

Ohjaa tilaajan tietovaatimusten täyttymistä

Laatii tietomallinnussuunnitelman

Valvoo hankkeen osapuolien tehtävien,
-vastuiden ja –aikataulujen täyttymistä

Järjestää yhteensovituskokouksia, jossa tietomallipohjaisia suunnitelmia tarkastellaan ja kehitetään

Kokoaa eri suunnittelijoiden mallit yhdistelmämalliksi ja tarkastaa mallien tietosisältöjä

Rakennuttamisen tietomalli lyhyesti

Rakennuttamisen tietomalli on digitaalisessa muodossa esitettävä rikastettu kolmiulotteinen tietoon pohjautuva rakennussuunnitelma. Se tunnetaan kansainvälisesti lyhenteellä BIM (Building Information Modelling).

Se pohjautuu perusajatukseen datamallista, jossa elementit ja niiden yhteydet ovat visuaalisesti hahmotettavissa toistensa ja aitojen ympäristöjen kanssa.

Tiedustelut

Sami Mikonheimo
ARKKITEHTI, TIIMIPÄÄLLIKKÖ
+358 400 627 648Ota yhteyttä
Annamme mielellämme lisätietoja palveluistamme

Kiinnostuitko?

Pyydä tarjous