Tietomallikoordinointi

Kansainvälinen tunnustus tietomallityöskentelystämme

BuildingSMART International on palkinnut Finavian Helsinki-Vantaan kehitysohjelman vuoden 2023 tietomallintamispalkinnolla. Gravicon on ollut tiiviisti hankkeessa mukana tietomallimanagerina, -koordinaattorina ja -ohjeistusten laatijana.

arrow_downward

BuildingSMART International jakoi Finavian Helsinki-Vantaan kehitysohjelmalle palkinnon maailman parhaasta tietomallintamisesta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun arvostettu digitaalisen rakentamisen openBIM Awards -palkinto saatiin Suomeen. Oslossa järjestetyissä juhlallisuuksissa jaettiin yhteensä yhdeksän eri palkintoa, joista DESIGN for BUILDINGS -kategorian voitti lentokentän kehitysohjelmat vuosien 2013–2023 väliltä. Gravicon on ollut osa kehitysohjelmaa lähes alusta asti, joten juhlallisuuksissa palkintoa vastaanottamassa oli myös Graviconin innovaatiojohtaja Tomi Henttinen.

”Kisassa kutakin kilpailutyötä arvioi sadat tuomarit ympäri maailmaa, eikä hanketta sen ainutlaatuisuuden vuoksi osattu laittaa suoraan mihinkään kategoriaan. Lopulta päädyttiin Design for Buildings -kategorian mukaisesti palkitsemaan, koska tietomallityöskentely pelasti hankkeen useaan otteeseen,” Tomi Henttinen avaa palkitsemisen taustaa. ”Ja onhan tämä iso juttu Suomelle. Meidän osaamisemme näkyy nyt ihan eri tavalla maailmalla.”

Voit lukea lisää BuildingSMARTista heidän sivuiltaan.

 

Graviconin tietomalliasiantuntemus menestyksen mahdollistaja

Finavian Helsinki-Vantaan lentoaseman kehitysohjelman tavoitteena on parantaa lentomatkustajien asiakaskokemusta ja lisätä lentoaseman kapasiteettia 30 miljoonaan matkustajaan vuodessa. Terminaaleja on laajennettu vaiheittain ”one roof” -konseptin mukaisesti, eli kaikki palvelut on sijoitettu saman katon alle lähelle toisiaan. Kymmenvuotinen kehitysohjelma päättyy syksyllä 2023 ja se on saanut yli kymmenen erilaista suunnittelupalkintoa.

Gravicon on ollut mukana kehityshankkeessa jo vuodesta 2014, jolloin Finavialle työstettiin tietomalliohjeistus Sitowisen kanssa yhteistyönä. Sen jälkeen Gravicon on tukenut hanketta tietomallikoordinoinnilla, tietomallimanageroinnilla ja tietosisältöjen harmonisoinnilla.

”Työt alkoivat kehitysohjelman yleisellä tietomalliohjeistuksella, jolla Finavialle määriteltiin yhtenäiset ohjeet eri hankekokonaisuuksien tietomallipohjaiseen läpivientiin. Siitä löysimme yhteisen sävelen ja luottamuksen, jonka myötä pääsimme mukaan kehitysohjelman ensimmäiseen rakennushankkeeseen ”vaihtoliikenteen kapasiteetin lisääminen.” Käytännössä tämä tarkoitti NonSchengen-terminaalia ja infrakehityksen tietomallikoordinointia,” kuvaa hankkeen aloitusta Sami Mikonheimo, tietomallitiimin päällikkö.

Tietomallikoordinointi on palvelu, jossa suunnittelutyöstä erillinen asiantuntija yhdistää, tarkastaa ja raportoi suunnitteluryhmän tekemiä tietomalleja. Tietomallikoordinaattori on parhaimmillaan suunnittelutyössä jatkuvan avoimen keskustelun ylläpitäjä. Tietomallikoordinoinnilla suunnitelmat saadaan jalostettua valmiiksi ennen rakentamisen alkamista. Samalla tilaaja näkee 3D-yhdistelmämallien kautta hankkeen edistymisen ja pystyy ohjaamaan suunnittelua tavoiteltuun suuntaan.

”Samalla kun tietomallikoordinointi eteni, meitä pyydettiin mukaan hankkeeseen tietomallimanagereiksi. Finaviaa kiinnosti saada laadukkaampaa tietoa säännellyssä toimintaympäristössä ja vähentää riskejä rakentamisessa ja lentoasematoiminnan jokapäiväisessä toiminnassa. He päättivät kehittää tietomalleista saatavaa tietoa paikkatietojärjestelmissään. Jälkikäteen kiitosta tuli erityisesti yhteiskäyttöisestä tiedosta,” Sami tiivistää hankkeen.

Finaviaa kiinnosti saada laadukkaampaa tietoa säännellyssä toimintaympäristössä ja vähentää riskejä rakentamisessa ja lentoasematoiminnan jokapäiväisessä toiminnassa.
Sami Mikonheimo, tietomallitiimin päällikkö, Gravicon

Lopulta Helsinki-Vantaan kehitysohjelmassa olivat osallisina lähes kaikki Graviconin tietomallintamistiimin jäsenet. ”Tämä on ollut iso hanke, ja ollut kunnia olla siinä mukana,” Sami Mikonheimo tiivistää hankkeen Graviconin osalta.

 

Mitä on tietomanagerointi?

Finavia käytti laajasti tietomallimanagerointia kehityshankkeessaan. Tämä Graviconin tarjoama palvelu keskittyy rakennushankkeen tietomallintamisen prosessin hallintaan. Tietomallimanageri edustaa tilaajaa ja määrittelee tilaajan tavoitteisiin perustuen suunnittelijoiden mallinnukselle laatu- ja tavoitetason. Manageri ohjeistaa erillisiä hankkeita ja niiden suunnittelijoita. Manageri tekee ajoitettuja tarkastuksia tietomalleihin ja raportoi tilaajalle niiden tilasta. Toiminta johtaa oikein tehtynä kustannussäästöihin ja vähäisempiin virheisiin rakentamisessa, yhtenäistää eri hankkeiden tuottamien suunnitelmien tietosisällön ja mahdollistaa rakennusaikaisen tiedon käytön koko rakennuksen elinkaaren ajan. Tietomallimanagerointi on prosessia tarkasteleva rooli, joka valvoo hankkeen tavoitteiden ja standardien noudattamista. Gravicon on toiminut useissa muissakin hankkeissa tietomallimanagerina esimerkiksi monissa Suomen yliopistokiinteistöjen hankkeissa.

 

Mikä on Finavian hanke

Finavian kehityshanke tähtää asiakaskokemuksen parantamiseen, kentän aseman vahvistamiseen Euroopassa sekä kapasiteetin kasvattamiseen. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat olleet keskeisiä, ja lentoasemasta tuli hiilineutraali vuonna 2017. Kehitysohjelma on vaatinut laajaa rakentamista ja infran parantamista, kuten uutta juna-asemaa ja uusia terminaalisiipiä Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Tavoitteena oli tehdä Helsinki-Vantaasta merkittävä lentokenttä Aasian ja Euroopan välisille lennoille. Voit lukea lisää hankkeesta Finavian omiltasivuilta. Kehitystyössä on ollut mukana useita yrityksiä kuten Gravicon, Sitowise, PES-arkkitehdit, arkkitehtitoimisto ALA ja arkkitehtitoimisto HKP, Granlund, Sweco, Ramboll. Terminaaleja rakentamassa ovat olleet mm. YIT, Destia, Fira ja SRV.

 

Annamme mielellämme lisätietoa palveluistamme

Haluatko kehittää toimintaasi palveluidemme avulla?

VARAA ESITTELY