Tietomallikoordinointi

Jyväskylän yliopiston kirjasto

Finlandia-palkinnon voittanut hanke oli arkkitehdille uskollinen peruskorjaus, jossa päivitettiin kirjastorakennus nykyajan tarpeisiin.

arrow_downward

Jyväskylän yliopiston kirjaston peruskorjaus valittiin vuoden 2022 Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon voittajaksi. Arkkitehti Ari Sipisen johtamassa hankkeessa kirjasto purettiin betonirungolle asti ja korjattiin vastaamaan paremmin nykypäivän käyttäjien tarpeita. Peruskorjaus alkoi vuonna 2018 ja valmistui 2021. Graviconilla oli hankkeessa poikkeuksellinen kolmoisrooli, jossa se oli vastuussa sekä arkkitehtimallin ylläpitämisestä, tietomallimanageroinnista että tietomallikoordinoinnista.

Gravicon toimi Suomen Yliopistokiinteistöjen (SYK) hankkeissa tilaajan tietomallimanagerina. Tehtävänä oli seurata tietomallitavoitteiden toteutumista ja toimia niin sanotusti ”päältäkatsojana” hankkeissa. Tietomallimanageri tekee laadunvalvontaa mallien teknisestä laadusta ja varmistaa että tietomallintaminen vastaa tilaajan tavoitteita.

Graviconin tietomalliasiantuntijat auttoivat myös arkkitehtisuunnitelmien mallintamisessa. Jotta suunnittelu pääsisi etenemään, rakennuksen lähtötilannetta kuvaavista kaksiulotteisista piirustuksista täytyi hankkeen alussa muodostaa kolmiulotteinen malli. Tietomalliasiantuntija Mikko Soininvaara vastasi hankkeen alussa inventointimallin laatimisesta, eli rakennuksen geometrian nykytilanne dokumentoitiin suunnittelun lähtötiedoksi Revit-malliin.

Vuoden 2018 syksyllä Kimmo Utriainen liittyi hankkeeseen vastaamaan varsinaisesta suunnitteluvaiheen mallinnuksesta. Tietomalliasiantuntija Utriainen toimi arkkitehti Ari Sipisen oikeana kätenä ja ylläpiti arkkitehtisuunnitteluntietomalleja. Tyypillisestä SYK:n hankkeesta poiketen, Gravicon toimi tietomallimanagerin lisäksi myös tietomallikoordinoijana hankkeessa. Tästä tehtävästä vastasi Evita Toikkanen. Tietomallikoordinaattorin tehtäviin kuului yhdistelmämallien ylläpito ja tarkastaminen. Käytännössä tietomallikoordinaattori kokosi yhteen eri suunnittelualojen tietomallit ja valvoi suunnitelmien ristiriidattomuutta ja toteutuskelpoisuutta.

Arkkitehtisuunnittelun mallia hyödynnettiin muiden suunnittelualojen referenssinä ja osana suunnitelmien yhteensovitusta. Sen avulla voitiin myös visualisoida ratkaisuja tilaajille ja käyttäjille. Ajantasaisen kolmiulotteisen mallin avulla peruskorjauksen muutoksia on helppo esittää myös rakennusalan ulkopuolisille käyttäjille. Arkkitehtimalliin tehtiin muun muassa yksinkertaiset visualisointikuvat uudesta lasikatosta, jotta nähtiin millainen siitä tulisi todellisuudessa rakenteineen ja huoltosiltoineen. Lisäksi malliin syötettiin päätoteuttaja Skanskan tarvitsemia tunnus- ja lohkotietoja, jotta he pystyivät hyödyntämään tuotettua aineistoa työmaan hankinnoissa ja logistiikassa.

Uudistettu rakennus

Yliopiston kirjaston talotekniikkaa päivitettiin ja sen tiloja muokattiin soveltumaan paremmin kirjaston käyttäjien tarpeisiin esimerkiksi lisäämällä tilojen muokattavuutta. Kerrosten välisillä valoaukoilla ja avoportaikolla luotiin uudenlaista tilallista ilmettä ja kirjavarastona toimineet tilat avattiin opiskelukäyttöön. Peruskorjauksen ytimessä on kuitenkin uskollisuus rakennuksen alkuperäiselle suunnitelmalle.

Jyväskylän yliopiston kirjasto on Keski-Suomen suurin tieteellinen kirjasto, ja sen kokoelmissa on yli 1,5 miljoonaa teosta. Finlandia-palkinnon voittanut kirjastorakennus on valmistunut vuonna 1974 ja sen on suunnitellut peruskorjauksesta vastanneen arkkitehdin isä, arkkitehti Arto Sipinen.

Jos sinua kiinnostaa tietomallimanagerointimme tai tietomallikoordinoinnin palvelumme, niin kerromme mielellämme lisää.
Ota yhteyttä!

Annamme mielellämme lisätietoa palveluistamme

Haluatko kehittää toimintaasi palveluidemme avulla?

VARAA ESITTELY