Tietomallikoordinointi

Mall of Tripla - Tietomallinnus megaprojektin keskiössä

Tripla-projekti oli poikkeuksellisen laaja hanke, jossa tietomallinnuksen hyödyntäminen nousi merkittävään rooliin. Lue miten suurhankkeen tuomiin haasteisiin voidaan vastata toimivalla tietomallikoordinoinnilla.

arrow_downward
Kuvat: Arkkitehdit Soini & Horto


Yleistä hankkeesta

Helsingin Pasilan kaupunginosan Tripla-hanke käynnistyi vuonna 2014. Kauppakeskus-, hotelli- ja toimistopalvelut sekä asumisen, liikenteen ja julkisen ulkotilan yhdistävä kokonaisuus muodostaa kolmen urbaanin korttelin kaupunkikeskuksen Helsingin ydinalueelle.

Keski-Pasilaan sijoittuva kompleksi on rakentunut osittain juna-aseman päälle. Näin se yhdistää luontevasti Itä- ja Länsi-Pasilan toisiinsa toimien myös alueellisena solmukohtana sekä palveluiden että liikenteen osalta.

Arvioiden mukaan Pasilan kautta tulee kulkemaan päivittäin 80 000 junamatkustajaa sekä 40 000 linja-auto- ja raitiovaunumatkustajaa. Tämä tekee Pasilasta merkittävän julkisen liikenteen yhdyskohdan koko pääkaupunkiseudun mittakaavassa.

Myös alueen asukasmäärän oletetaan kolminkertaistuvan vuoteen 2040 mennessä. Triplan tarkoitus onkin tarjota asumis-, toimitila- sekä kaupanalan palveluita kasvavalle väestölle ja alueen käyttäjille.

Kuvat: Arkkitehdit Soini & Horto


Tietomallinnus vastaa suurhankkeen luomiin haasteisiin

Valtava, rakennusvaiheessaan useisiin työmaihin jakautunut Tripla-projekti oli poikkeuksellisen laaja hanke, jossa tietomallinnuksen hyödyntäminen nousi merkittävään rooliin.

Graviconin rooli hankkeessa oli toimia tietomallikonsulttina eli ohjata ja ohjeistaa oikeiden työkalujen ja toimintatapojen käyttöönottoa heti alusta alkaen. Näin prosessin aikana syntynyt tieto saatiin varastoitua tietomalliin kaikkien hyödynnettäväksi. Projektin konsultointi käsitti kaikkia suunnittelualoja koskevaa tietomallikoordinointia. Graviconin vahvuuksia projektissa olivat pitkä kokemus tietomallipohjaisesta suunnittelusta, laaja-alainen ohjelmisto-osaaminen ja tietämys tietomallipohjaisen suunnitteluprosessin mahdollisuuksista.

Graviconin vahvuuksia projektissa olivat pitkä kokemus tietomallipohjaisesta suunnittelusta, laaja-alainen ohjelmisto-osaaminen ja tietämys tietomallipohjaisen suunnitteluprosessin mahdollisuuksista.

Jokaisen hankkeessa työskennelleen Graviconin tietomallikoordinaattorin ansioksi voidaan laskea tietomalliosaamisen lisäksi myös vahva suunnitteluosaaminen. Kokoaikaisesti projektin parissa työskenteli kuusi henkilöä. Tämän lisäksi hankkeeseen osallistui matkan varrella useampia henkilöitä erimittaisin ja -laajuisin tehtävin. Kokonaisuudessaan Graviconin panos projektissa on siis ollut merkittävä.

Mikko Soininvaara, yksi hankkeen parissa työskennelleistä tietomallikoordinaattoreista, kertoo mallintamisen olleen jo valmiiksi jaettu neljään eri lohkoon hankkeen laajuuden vuoksi. Lohkoja jouduttiin työn edetessä jakamaan edelleen pienempiin osiin.

- Yhteensä hankkeessa ylläpidettiin eri vaiheissa yhtätoista eri yhdistelmämallia. Erilaisia IFC-tiedostoja niissä oli yhteensä yli 350 kappaletta, Soininvaara kertaa.

Hankkeen suuruusluokkaa kuvaa hyvin se, että jo pelkästään kauppakeskuksen ja pysäköintihallin yhdistelmämalleissa tehtiin hankkeen aikana noin 15 000 ilmoitusta, joiden perusteella suunnittelijat korjasivat toistensa kanssa ristiriidassa olevia suunnitelmia.

Kaiken kaikkiaan hankkeessa hyödynnettiin tietomalleja hyvin monin tavoin. Soininvaara mainitsee uusista mielenkiintoisista sovellutuksista muun muassa huoneistokohtaiset IFC-tiedostot, joita leikattiin Simplebim-ohjelmistolla isommista malleista ja tarjottiin liikehuoneistojen vuokralaisille myymäläsuunnittelun lähtökohdiksi. Simplebimiä käytettiin säännöllisesti myös, kun tarvittiin naapurilohkosta kapea tai matala siivu suunnittelulohkojen rajapinnan yhteensovittamista varten. Vaikeasti asennettavissa taloteknisissä tiloissa hyödynnettiin myös 4D-aikataulutusta tietomallin avulla.

"Yhteensä hankkeessa ylläpidettiin eri vaiheissa yhtätoista eri yhdistelmämallia. Erilaisia IFC-tietomallitiedostoja niissä oli yhteensä yli 350 kappaletta."
Mikko Soininvaara, tietomalliasiantuntija
Kuva: Suunnittelutoimisto Amerikka Oy
Triplan Pasilan asema voitti Yleisön suosikki -palkinnon Tekla BIM Awards 2017 -kilpailussa. Vuoden 2019 Tekla BIM Awards -kilpailussa Tripla palkittiin voittajana.


Työpanoksen näkyvyys

Rakennuskorkeutensa vuoksi Tripla muokkaa merkittävästi Helsingin silhuettia. Massiivisen hankkeen pelkkä kivijalka on viisikerroksinen, ja näin ollen myös Graviconin kädenjälki näkyy aina merellisen Helsingin edustalle saakka.

Triplan Pasilan asema voitti Yleisön suosikki -palkinnon Tekla BIM Awards 2017 -kilpailussa. Vuoden 2019 Tekla BIM Awards -kilpailussa Tripla palkittiin voittajana. Raadin perusteissa nostettiin esille se, että hankkeessa oli hyödynnetty tietomallinnusta uraauurtavasti, tiiviillä yhteistyöllä ja ennakkoluulottomalla asenteella. Kilpailun tuomariston mukaan olisi vaikea nähdä, että hanke olisi voitu toteuttaa ilman tietomallinnusta.

Kilpailun tuomariston mukaan olisi vaikea nähdä, että hanke olisi voitu toteuttaa ilman tietomallinnusta.


Asiakas

YIT Oyj on vuonna 1912 perustettu suomalainen rakennusalan yritys, jonka toimenkuvaan kuuluvat infra-, asuin- ja toimitilarakentaminen. Suomen suurimpana rakennusyhtiönä se työllistää lähes10000 ammattilaista. YIT Oyj toimii Suomen lisäksi myös muualla Euroopassa, esimerkiksi Skandinaviassa, Puolassa ja Venäjällä.

Hanke pähkinänkuoressa

- Asiakasorganisaatio: YIT Oyj
- Budjetti: 1 000 000 000 €
- Kokonaislaajuus: n. 183 000 kerrosneliömetriä
- Lähes 400 asuntoa
- 1000 työpaikka
- Valmistuminen vaiheittain vuosina 2019 – 2020

Kuvat: Arkkitehdit Soini & Horto

Lisätietoja:
Mikko Soininvaara, tietomalliasiantuntija:
mikko.soininvaara@gravicon.fi, +358 40 577 2428
Pauli Jantunen, toimitusjohtaja:
pauli.jantunen@gravicon.fi, +358 50 383 3789

Annamme mielellämme lisätietoa palveluistamme

Haluatko kehittää toimintaasi palveluidemme avulla?

VARAA ESITTELY