Modelspace

Kemian tohtori Modelspacen loppukäyttäjänä

Suomen yliopistokiinteistöt hyödyntävät Modespace Tilat-ratkaisua tiedonkeruussa Jyväskylän yliopistolla. Lue haastattelu kemian tohtori Jussi Ahokkaasta, joka johti rakennusprojektin tiedonkeruuta ilman aikaisempaa rakennusalan kokemusta.

arrow_downward

Jussi Ahokas työskentelee kemian lehtorina Jyväskylän yliopistolla. Tällä hetkellä hän kuitenkin toimii hankekoordinaattorina Suomen yliopistokiinteistöjen Ylistönrinne-hankkeessa. Projektin myötä Jyväskylän yliopistolle rakennetaan laajamittainen kiinteistö, joka pitää sisällään toimintaympäristön usealle eri tiedekunnalle.

- Koulutustaustaltani olen fysikaalisen kemian tohtori ja akateemisella alalla olen ollut jo yli 20 vuotta. Tällä hetkellä olen vapaalla kemian lehtorin tehtävistä ja toimin hankekoordinaattorina Ylistönrinteen hankkeessa, Jussi taustoittaa.

Akateemista perspektiiviä osaksi rakennushanketta

Kun hankkeen käynnistyessä tarvittiin asiantuntija myös tiedekunnan puolelta, Jussin nimi nousi esiin. Häneltä kysyttiin suoraan, olisiko hänellä kiinnostusta lähteä mukaan hankkeeseen. Lyhyen mietinnän jälkeen hän päätti osallistua. Modelspace oli hankittu jo aiemmin ja Jussi kuvailee sen käyttöönoton olleen alussa rehellisesti sanottuna haasteellista, koska taustaa rakennusalalta ei ollut.

Tiedonkeruu on niin laaja kysymys, että prosessin hahmottaminen ei ole helppoa.
Jussi Ahokas, fysikaalisen kemian tohtori, Jyväskylän yliopisto

- Tiedonkeruu on niin laaja kysymys, että prosessin hahmottaminen ei ole helppoa. Kokonaisuus näyttäytyi alkuun haastavana ja sitä se on tietyllä tasolla vieläkin. Modelspacesta saadaan paras hyöty irti, kun tiedetään etukäteen, mitä tietoa tarvitaan ja miten se rakennetaan. Alun jälkeen ohjelmiston käyttö on rutinoitunut ja perustoiminnallisuudet sujuvat nopeasti, Jussi kuvailee.

Modelspacesta saadaan paras hyöty irti, kun tiedetään etukäteen, mitä tietoa tarvitaan ja miten se rakennetaan. Alun jälkeen ohjelmiston käyttö on rutinoitunut ja perustoiminnallisuudet sujuvat nopeasti.
Jussi Ahokas, fysikaalisen kemian tohtori, Jyväskylän yliopisto

Jussi näkee, että tieto pitää rakentaa hankkeen aikana; hän huomioi, että mitä selkeämpää tieto on alussa, niin sitä vähemmän tarvitaan jälkikäteen tehtäviä muutoksia.

- Mielestäni Modelspace mahdollistaa vaikka mitä, sitä pitää kuitenkin osata käyttää oikein, Jussi toteaa.

Kaikki tieto yhdessä paikassa

Jussin mielestä Modelspacen tärkein arvotekijä on tilatiedon löytyminen yhdestä tietokannasta. Eri hankeosapuolien kysyessä yksityiskohtia on tieto helposti löydettävissä.

- Tilatiedon nopea löytyminen on ehkä se suurin hyöty omasta mielestäni, näin maallikon näkökulmasta. Olemme saaneet Graviconilta hyvin tukea tässä. Jatkuva prosessihan tämä on; käyttö ja rutiini tekemiseen kehittyvät koko ajan. Olemme vielä matkalla siihen, että kaikki tieto pyörisi Modelspacen kautta keskitetysti, Jussi analysoi.

Itseohjautuvuus on ajanut Jussin pohtimaan erilaisia metodeja ja prosesseja Modelspacen kautta. Monella tapaa se on luonut samalla mahdollisuuden tarkastella ohjelmiston käytettävyyttä niissä tehtävissä, joissa sitä ei ole aiemmin käytetty.

- Modelspace on tapa kytkeä tilat ja vaatimukset yhteen paikkaan, josta ne ovat helposti kaikkien osapuolten löydettävissä. Tämä on ylivoimaisesti se tärkein asia, Jussi terävöittää.

Hän huomio, että vastaan on tullut myös paljon opettelua: on opeteltu käyttämään itse ohjelmistoa ja tutkittu eri tapoja, joilla sitä voidaan hyödyntää.

- Kyllä Modelspacea pitäisi käyttää kaikissa projekteissa,joissa tietoa kertyy enemmän kuin yhden Excel-taulukon verran. Hankkeen koon kasvaessa kasvaa myös Modelspacen arvo, Jussi päättää.

Kyllä Modelspacea pitäisi käyttää kaikissa projekteissa, joissa tietoa kertyy enemmän kuin yhden Excel-taulukon verran. Hankkeen koon kasvaessa kasvaa myös Modelspacen arvo.
Jussi Ahokas, fysikaalisen kemian tohtori, Jyväskylän yliopisto

Annamme mielellämme lisätietoa palveluistamme

Haluatko kehittää toimintaasi palveluidemme avulla?

VARAA ESITTELY