Tietomallikoordinointi

Keski-Suomen Sairaala Nova – tiedonhallinta ja yhteistyö ainutlaatuisessa suurhankkeessa

Erityisosaamista vaativien, suuren kokoluokan hankkeiden rakentaminen on 2020-luvulla murroskohdassa. Maan johtavana BIM-asiantuntijana Gravicon on mukana päivittämässä suomalaista rakennustapaa digitalisoituvan tiedonhallinnan tarpeisiin. Rakennus- ja suunnitteluvaiheen lisäksi yhdenmukaisesti tallennettua toteumatietoa tullaan hyödyntämään rakennuksen tulevissa ylläpitotehtävissä.

arrow_downward

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin suurhanke tuli päätökseen Sairaala Novan avauduttua vuoden 2021 alussa. Lähes vuosikymmenen kestäneessä hankkeessa mukana olleet asiantuntijat reflektoivat nyt tietomallikoordinoinnin ja toteumatiedon keruun merkitystä ainutlaatuiselle projektille.

Keski-Suomen Sairaala Nova on Graviconin sairaalahankkeista uusin. Nova edustaa huipputason sairaalateknologiaa ja uuden sukupolven sairaalaa-arkkitehtuuria. Sairaala myös toimii opetussairaalana lääketieteen ja muiden terveysalojen opiskelijoille. Rakennus korvaa sisäilmaongelmista kärsineen Keski-Suomen keskussairaalan, ja sen elinkaareksi on laskettu sata vuotta. Sairaalan 368 sairaansijaa, 215 vastaanottohuonetta, 75 päiväsairaalapaikkaa, 10 synnytyssalia ja 24 leikkaussalia vaativat tiedonhallinnan erityisosaamista, josta Graviconilla on vuosien kokemus.  

Sairaala Nova projektissa Gravicon on kehittänyt prosesseja ja käytäntötapoja huippuunsa yhteistyössä tilaajan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Katso alta yhteenvetovideo projektista:

Tilatiedon hallinnoijana

Novan projektissa on vuosien varrella ehtinyt olla mukana lähes kymmenen Graviconin asiantuntijaa. Tietomalliasiantuntijan Karo Ojasen kokemus Novan hankkeesta alkoi jo ennen hänen uraansa Graviconilla: hän oli aiemmin työssä Arkkitehtitoimisto JKMM:llä ja on ollut mukana Novan hankkeessa sen alkumetreiltä lähtien. Hän kertoo suurhankkeen erityisominaisuuksien johtaneen uusiin tapoihin tehdä tietomallikoordinointia:

- Olemme kehittäneet toimintaamme todella paljon hankkeen aikana. Projektin aikana on syntynyt muun muassa uusia yhteensovitusmenetelmiä, muistioita ja Solibrin tarkastelusääntöjä. Lisäksi uusia teknologioita on hyödynnetty. Tarkastussääntöihin on kehitetty algoritmeja ja erilaisia työnkulkuja, myös automaatiota on kehitetty. Olemme myös päässeet kehittämään olemassa oleville toimintatavoille uusia järkeviä sovelluksia. Hankkeen aloittamisen jälkeen Gravicon on soveltanut uusia toimintamalleja myös esimerkiksi Turun T3-sairaalassa ja päinvastoin, Karo Ojanen kertaa.

Vuonna 2012 alkanut projekti on yksi Graviconin ensimmäisiä suuren mittakaavan sairaalahankkeita. Lähes kymmenen vuotta kestäneen hankkeen aikana tiedonhallinta- ja suunnitteluprosessit ovat muuttuneet ja kehittyneet kovaa tahtia. Yksi sairaalahankkeille tyypillisistä haasteista on tilatiedon moninaisuus ja tarkat tilavaatimukset.

- Sairaalaan tarvitaan sairaalatekniikalle sopivia tiloja, jotka vaativat erilaista koordinointia kuin tavalliset asuin- tai käyttörakennukset. Monimutkaisten tilavaatimusten vuoksi sairaala muistuttaa toiminnallisilta vaatimuksiltaan enemmän tehdasrakennusta kuin tyypillistä julkisen tilan rakennusta kuten kirjastoa, kuvaa Karo Ojanen sairaalahankkeiden haasteita.

Monimutkaisten tilavaatimusten vuoksi sairaala muistuttaa toiminnallisilta vaatimuksiltaan enemmän tehdasrakennusta kuin tyypillistä julkisen tilan rakennusta kuten kirjastoa.
Karo Ojanen, tietomalliasiantuntija, Gravicon Oy


Tietomallikoordinointi ja sen osaajat

Toimiva tietomallikoordinointi on suuren luokan erityisosaamista vaativalle hankkeelle kriittistä. Esimerkiksi Novassa pelkästään sairaalan ilmanvaihtokoneita on lähes 200 kappaletta ja erilaisia putkistoja yhteensä noin 200 kilometriä. Tietomallikoordinointi ja sen rytmitys täytyy järjestää tarkkaan, jotta kaikki saadaan tehtyä aikataulussa. Tietomallien yhteensovittamisen lisäksi Gravicon on ollut vastuussa muun muassa tietomallisuunnitelmasta, ylläpitomallin tuottamisesta, aikataulutuksesta ja lukuisten käytäntöjen laatimisesta.

Graviconin ensi kosketus hankkeeseen tapahtui vuonna 2014. Nykyinen innovaatiojohtaja Tomi Henttinen aloitti tällöin Arkkitehtitoimisto JKMM:n konsulttina tietomalliasioissa ja muotoili Novalle tietomallisuunnitelman yhdessä JKMM:n ja muiden konsulttien kanssa. Tomi Henttisen myötä laadittiin hankkeelle suunnitteluaikataulu vuonna 2016. Yhteistyö Tomi Henttisen kanssa johti Karo Ojasen siirtymiseen Graviconille, jossa hän jatkoi Novan tietomallien parissa vuodesta 2015 Sami Mikonheimon johdolla.

Ilmanvaihtokoneita on lähes 200 kappaletta ja erilaisia putkistoja 200 kilometriä - tietomallikoordinointi ja sen rytmitys täytyy järjestää tarkkaan, jotta kaikki saadaan tehtyä aikataulussa.
Karo Ojanen, tietomalliasiantuntija, Gravicon Oy


Tiivistä yhteistyötä ja toimivaa kommunikaatiota

Gravicon on edistänyt tiedon hyödyntämistä ja jatkuvaa keskustelua tietomallien merkityksistä aina hankkeen alusta alkaen.

- Vaikka tämä periaatteessa on perinteinen projektiurakka, hanke on lähestynyt muodoltaan myös allianssihanketta. Tässä on ollut yhdessä tekemisen meininkiä, vaikka hanke onkin näin suuri ja sisältää monia toimijoita eri aloilta. Esimerkiksi Big room -työskentelyä on hyödynnetty, ja tietomallit ovat olleet tärkeässä roolissa hahmottamaan suunnitteluratkaisuja, Karo Ojanen kuvailee.

Yhteistyökumppaneiden ennakkoluuloton asenne ja tiivis kommunikaatio ovat helpottaneet suunnittelualojen välistä kitkatonta toimintaa. Toimiva dialogi ja jatkuva kommunikaatio hankkeen eri osapuolten välillä parantavat aina tietomallinnuksesta saatavaa hyötyä.

- Fiksu urakoitsija näki toteumatietojen hyödyt ja osasi pyytää koottua aineistoa pintamateriaaleista, kertoo Karo Ojanen.

Gravicon on hankkeen aikana selvittänyt tarvittavan tietomallisuunnittelun tarkkuustasoa ja tietomallien käytön laajuutta. Yhteistyössä määrälaskijoiden ja suunnittelijoiden kanssa Gravicon on jakanut sairaalan pienempiin osakokonaisuuksiin. Pienemmät ja kevyemmät osamallit lisäävät tietomallinnuksen ja yhteensovituksen ketteryyttä ja käyttömahdollisuuksia. Kevyitä malleja voi kätevästi tutkia myös tabletilta, mikä mahdollisti hyötykäytön työmaalla ja erilaisissa visualisointimalleissa.

Tietomallit ovat olleet tärkeässä roolissa hahmottamaan suunnitteluratkaisuja.
Karo Ojanen, tietomalliasiantuntija, Gravivcon Oy


Toteumatiedon keruu

Graviconin tietomallikoordinaattorien organisoidessa sairaalan rakennusvaihetta Modelspace-tiimi on kerännyt toteumatietoa rakennuksen käyttöönottoa varten. Tästä on vastannut innovaatiojohtaja Tomi Henttinen. Käytännön työtä on suurelta osin tehnyt tietomalliasiantuntija Evita Toikkanen, joka on kerännyt ja organisoinut toteumatietoa Sairaala Novan käyttäjien tarpeisiin. Evita Toikkasen työnkuvaan on kuulunut tuottaa helppokäyttöistä ja paikkansa pitävää tietokantaa sairaalan toteumatiedosta, jotta Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP) voi hyödyntää tiloja parhaalla mahdollisella tavalla.

Evita Toikkasen mukaan hankkeen aikana syntynyt tilatieto on poikkeuksellisen kattavaa ja auttaa rakennuksen käyttäjää saamaan kaiken irti uusista tiloista. Tilatiedot ja urakoitsijan toteumatiedot on kerätty Modelspaceen. Niiden perusteella on koottu erittäin kattavat huonekortit.  

- Tilatietoa voidaan hyödyntää rakennuksen valmistumisen jälkeen myös sen arkikäytössä. Modelspacesta voi tällä hetkellä hakea tiloja käyttötarkoituksen hakusanoilla. Esimerkiksi silmä-sanahaulla käyttäjä löytää yhdellä haulla kaikki silmälääkäriin ja oftalmologiaan liittyvät huoneet ja tilat, joiden sisältämät varusteet ja laitteet on kirjattu tilojen tietoihin. Tilojen yhteyteen on koottu kattavasti erilaista dataa huoneen LVI-järjestelmistä sen ovityyppeihin. Mahdollisuutta filtteröidä tiloja tiettyjen ominaisuuksien perusteella voidaan soveltaa erilaisiin käyttötarkoituksiin. Sairaalan kontekstissa selkeä tilatieto auttaa esimerkiksi löytämään sopivaa sairaalatekniikkaa sisältäviä väistötiloja, Evita Toikkanen kuvailee.

Modelspace-osaaminen ja Graviconin tarjoama yhtenäinen ja standardoitu tietomallikoordinointi täydentävät toisiaan ja takaavat laadukkaan ja tehokkaan tietomallijohtamisen myös Sairaala Novan kaltaiselle erityisosaamista vaativalle kohteelle. Laadukkaita tietomalleja voidaan lisäksi hyödyntää kiinteistön ylläpidossa.

Sairaalan kontekstissa selkeä tilatieto auttaa esimerkiksi löytämään sopivaa sairaalatekniikkaa sisältäviä väistötiloja.
Evita Toikkanen, tietomalliasiantuntija, Gravicon Oy


Rakennusala muutoksessa

Novan hanke avaa tapauskohtaisen ikkunan rakennusalan muutoksiin. Alati kehittyvä tietomallikoordinointi ja tilatiedon hallinta luovat uusia mahdollisuuksia organisoida rakennushankkeita. 2010-luvun alussa vielä suuri osa suunnittelusta tapahtui skannaamalla punakynällä editoituja pohjapiirustuksia. Modelspacen kaltaiset Bleeding Edge-ohjelmistot tarjoavat uusia mahdollisuuksia digitalisoida suunnittelua ja tiedonhallintaa. Novan kokoluokan sairaalaprojektien toteumatiedon järjestelmällinen hallinta ei olisi vielä kymmenen vuotta sitten ollut mahdollista. Hankkeen aikana kehittynyt tiedonhallintateknologia on tuomiensa haasteiden lisäksi luonut mahdollisuuksia kehittää sairaalahankkeen toimintatapoja ja suunnitelmia.

Erityisosaamista vaativien, suuren kokoluokan hankkeiden rakentaminen on 2020-luvulla murroskohdassa. Maan johtavana BIM-asiantuntijana Gravicon on mukana päivittämässä suomalaista rakennustapaa digitalisoituvan tiedonhallinnan tarpeisiin. Rakennus- ja suunnitteluvaiheen lisäksi yhdenmukaisesti tallennettua toteumatietoa tullaan hyödyntämään rakennuksen tulevissa ylläpitotehtävissä.

Tiedonhallinnan tarpeet lisääntyvät rakennushankkeiden monimutkaistuessa. Sairaaloiden kaltaiset erityistilat tarvitsevat organisoitunutta tilatiedon hallintaa, jota Modelspace tarjoaa. Sen takaama selkeä ja ajantasainen tiedonhallinta on saanut osakseen kiitosta myös muissa sairaalahankkeissa. Positiiviset kokemukset Modelspace-ohjelmiston tarjoamista hyödyistä esimerkiksi Medisiina D -sairaalaprojektissa ovat auttaneet Graviconia hiomaan sairaalaprojekteihin liittyvää erikoisosaamistaan huippuunsa.

Maan johtavana BIM-asiantuntijana Gravicon on mukana päivittämässä suomalaista rakennustapaa digitalisoituvan tiedonhallinnan tarpeisiin.
Tomi Henttinen, innovaatiojohtaja, Gravicon Oy

Hanke pähkinänkuoressa:

Asiakas, suunnittelu: JKMM Arkkitehdit

Loppukäyttäjä: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KSSHP

Kustannukset: 554 milj. €

Osoite: Hoitajantie 3, 40620 Jyväskylä

Laajuus: noin 100 000 brm2

Sairaalan ominaisuudet: 368 sairaansijaa, 215vastaanottohuonetta, 75 päiväsairaalapaikkaa 10 synnytyssalia, 24leikkaussalia, 32 teho- ja valvontapaikkaa

Annamme mielellämme lisätietoa palveluistamme

Haluatko kehittää toimintaasi palveluidemme avulla?

VARAA ESITTELY