Modelspace

Modelspace mukana Varkauden Terveyskampus-hankkeessa kilpailutuksesta kiinteistön käyttöön asti

Modelspacea hyödyntämällä Varkauden Terveyskampus-hanke varmistaa kononaisvaltaisen tiedonhallinnan hankkeen kaikissa vaiheissa. Lue miten Modelspace on valjastettu osaksi toimintamallia jo kilpailutusvaiheessa kiinteistöpäällikkö Jukka Koskisen sanoin.

arrow_downward

Varkauden kaupungin Terveyskampus-hanke hyödyntää Modelspace-ohjelmaa laajassa mittakaavassa: jo tarjoukset tuli toimittaa tietomalleina, ja Modelspacen avulla saadaan seurattua, että toteuma vastaa suunniteltua. -Terveyskampus on elinkaarihanke - jatkumo, kertoo kiinteistöpäällikkö Jukka Koskinen.

Jukka Koskinen toimii kiinteistöpäällikkönä Navitas Yrityspalveluissa. Hänellä heräsi jo vuosia sitten kipinä tietoteknisten apuvälineiden hyödyntämiseen rakennuttamisessa. Aloittaessaan työskentelyn Varkauden Terveyskampuksen parissa vuonna 2016 hän tunnisti isompaan hankkeeseen liittyvän tarpeen: tietoa tulee voida hallita kokonaisvaltaisemmin ja yksinkertaisemmin. Aluksi Jukka Koskinen tutustui itsenäisesti Modelspace-ohjelman eri moduuleihin ja pohti niistä ratkaisua tulevaan. Tämän jälkeen hän otti yhteyttä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin ja kysyi, miltä Modelspacen käyttöönotto vaikuttaisi.

- He kertoivat käyttävänsä Modelspacea jo. Oikeilla jäljillä siis olin ohjelman tarpeellisuudessa, Jukka Koskinen naurahtaa.

Rinki osana kokonaisuutta

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on kuntayhtymä, jonka omistaa 18 Pohjois-Savon kuntaa. Alueen toimijoilla on yhteinen tietokanta niin, että kohteiden nimikkeistöjen, huonekorttien ja vaatimustilakorttien siirtäminen projektista toiseen onnistuu helposti.

- Ringin avulla saamme hyvin tukea sekä aiemmilta käyttäjiltä että verkostopalavereissa. Koska tuntemusta löytyy laajalta alueelta ja pitkältä ajalta, ei ”mustaa aukkoa” tule vastaan. Elinkaarihanke on jatkumo, Jukka Koskinen kuvaa.

He kertoivat käyttävänsä Modelspacea jo. Oikeilla jäljillä siis olin ohjelman tarpeellisuudessa.
Jukka Koskinen, kiinteistöpäällikkö, Navitas Yrityspalvelut

Modelspace apuna kilpailutusvaiheessa

Varkauden Terveyskampus-hankkeessa Modelspace on valjastettu osaksi toimintamallia. Ohjelmaa hyödynnettiin jo hankkeen kilpailutusvaiheessa. Tarjoukset tuli toimittaa luonnostasoisina tietomalleina, mikä jo itsessään oli edistyksellistä.

- Modelspacen avulla saimme jo kilpailutusvaiheessa seurattua, että ehdotukset noudattivat annettuja ohjeita. Etukäteen oli esimerkiksi määritelty, että tilakohtainen hyötyneliöiden määrä saa olla 5 % pienempi tai miten paljon vain suurempi kuin pyydetty. Pitää muistaa, että kyseessä on iso sairaalahanke. Kun tiloja on paljon ja kilpailuvaiheessa tarjoajiakin useita, olisi ollut valtava – jopa miltei mahdoton – työ käydä kaikki tilat läpi ja tarkistaa toteutunut. Lisäksi saamme nyt jälkikäteen verrattua, miten nykytilanne vastaa kilpailutuksessa annettuja kriteerejä. Modelspace antaa mahdollisuuden esittää seikkaperäisemmät lähtövaatimukset, Jukka Koskinen havainnollistaa.

Modelspacen avulla saimme jo kilpailutusvaiheessa seurattua, että ehdotukset noudattivat annettuja ohjeita.
Jukka Koskinen, kiinteistöpäällikkö, Navitas Yrityspalvelut

Kiinteistön elinkaari jatkuu

Kilpailuehdotusten joukosta valikoitui voittaja, jota alettiin toteuttaa. Vaatimustilakortteja hyödynnettiin neuvottelumenettelyssä ja tietomalliin kirjattiin huonekohtainen nimikkeistö.

- Tämän jälkeen ajoimme voittaneen ehdotuksen takaisin tietomalliin. Graviconin avulla ajettiin ehdotelman huonetiedot Modelspaceen tilaohjelman rinnalle. Saimme alle tunnissa tietomallin huonetilojen yksityiskohdat ja varmistettua, että tulokset ovat oikeanlaiset, esimerkiksi huoneiden koot. Poikkeavuudethan olisivat olleet hylkäämisperuste, ja nyt olisimme saaneet tällaiset kohdat ”kiinni”, kertaa Jukka Koskinen.

Saimme alle tunnissa tietomallin huonetilojen yksityiskohdat ja varmistettua, että tulokset ovat oikeanlaiset. Poikkeavuudethan olisivat olleet hylkäämisperuste.
Jukka Koskinen, kiinteistöpäällikkö, Navitas Yrityspalvelut

Toiseksi isoksi hyödyksi Jukka Koskinen nostaa mahdollisuuden seurata kustannuksia ja etenkin kustannuskattoa sekä hyötyneliöiden määrää.

-  Muutoksia luonnollisesti tulee, kun tulevien käyttäjien kanssa käydään keskustelua. Nyt tilaohjelmasta on helppo katsoa, mitä tiloja muokataan isommiksi tai pienemmiksi. Modelspacen tuomia käyttöetuja on monia, muun muassa korttien kopiointi paikasta toiseen, valmis nimikkeistö, valmis erilaisten ovien tietosisältö ja niin edelleen, Jukka Koskinen luettelee.

Varkauden Terveyskampuksen elinkaareen kuuluu myös perustason siivouspalveluiden tuottaminen, kiinteistöpalvelut, ulkoalueiden hoito, rakennuksen vuosikorjaukset ja PTS-korjaukset 20 vuoden ajalle. Tähänkin Modelspace pystyy vastaamaan: eri siivousalueet saa tallennettua omille hauilleen. Näin kiinteistön käyttäjät hyötyvät kaikesta siitä tiedosta, jota rakennuksesta on jo valmiiksi olemassa. Mikään ei mene hukkaan.

Kiinteistön käyttäjät hyötyvät kaikesta siitä tiedosta, jota rakennuksesta on jo valmiiksi olemassa - mikään ei mene hukkaan.
Jukka Koskinen, kiinteistöpäällikkö, Navitas Yrityspalvelut

Gravicon

Gravicon on Suomen johtavia tietomallinnuksen asiantuntijayrityksiä. Digitalisaatio on muuttanut ja tulee muuttamaan rakennusalaa jatkuvasti. Olemme rakennushankkeidentietojohtamisen asiantuntijoita. Rakennushankkeiden tietojohtaminen on ”hankkeen johtamista paremman ja tarkemman hanketiedon avulla.”

Gravicon toimii tietomalliasiantuntijana Suomen huomattavimmissa hankkeissa. Konsultointipalvelut kattavat tietomalliprosessien suunnittelua ja monipuolista koulutusta aiheesta. Modelspace on Graviconin kehittämä ohjelmisto rakennusprojektien johtamiseen.

Annamme mielellämme lisätietoa palveluistamme

Haluatko kehittää toimintaasi palveluidemme avulla?

VARAA ESITTELY