Tietomallikoordinointi

Niuvanniemen sairaala, osasto 5–6 perusparannus — Yhteispeliä historiallisen rakennuksen peruskorjauksessa

Graviconin tietomalliasiantuntijatiimi on ollut mukana historiallisen Niuvanniemen sairaalan harvinaislaatuisten potilasosatojen peruskorjauksessa, jonka myötä sairaalarakennusta korjataan sopimaan sairaalan tarpeisiin paremmin.

arrow_downward

Graviconin tietomalliasiantuntijat Kimmo Utriainen ja Evita Toikkanen ovat olleet mukana Niuvanniemen sairaalan potilasosasto 5–6:n perusparannuksessa tietomallikoordinaattoreina. Harvinaislaatuisten potilasosastojen peruskorjaus modernisoi vanhoja tiloja ja osaston palveluita.

Niuvanniemen sairaala on Kuopiossa sijaitseva oikeuspsykiatrinen sairaala, jossa on kaksitoista aikuisosastoa ja yksi alaikäisten osasto. Sairaala on ollut käytössä 1800-luvun lopulta lähtien ja se on osittain rakennussuojeltu. Lähes sadanviidenkymmenen vuoden aikana sairaala on ehtinyt käydä läpi monia muutoksia. Vuonna 2015 valmistunut rakennushistoriaselvitys antaa tietoa rakennuksen aiemmista vaiheista ja ohjaa myös nykyisiä korjausprojekteja. Tietomallikoordinointi tukee osaltaan tarkan ja yksityiskohtaisen suunnittelun tekemistä hankkeessa.

Niuvanniemen sairaalan osasto 5-6:n perusparannus on Senaatti-kiinteistöjen hanke. Nykyään lähes kaikki Senaatti-kiinteistöjen hankkeet ovat tietomallipohjaisia, eikä tämä ole poikkeus. Gravicon Oy päätyi hankkeen pariin kilpailutuksen voittajana vuoden 2019 keväällä. Hankkeen on arvioitu valmistuvan 2021 loppupuolella.

Historiallista rakennusta modernisoidaan vastaamaan tämän päivän tarpeita

Niuvanniemen sairaalan historiallinen rakennuskanta on vanhaa, joten osittain suojeltua sairaalarakennusta korjataan sopimaan sairaalan tarpeisiin paremmin. Peruskorjauksessa korjataan julkisivua, modernisoidaan tiloja sekä uusitaan taloteknisiä järjestelmiä. Toiminnallisesti remontti muuttaa osaston tarjoamia palveluita ja potilashuoneiden henkilömääriä. Molemmat peruskorjattavat osastot ovat perustoiminnallisia suljettuja aikuisten osastoja, joissa tehdään muun muassa mielentilatutkimuksia ja tarjotaan kuntouttavaa terapiaa.

Graviconin kahden hengen tiimi on yhteistyössä tietomallikoordinoinut hanketta; toinen osapuoli paikan päällä Kuopiossa, toinen hieman etäämpänä Jyväskylässä. Kimmo Utriaisen hoitaessa asiantuntijatehtäviä Kuopiossa, Evita Toikkanen on tarjonnut tuoreita näkökulmia hankkeeseen ja toiminut erikoisasiantuntijana muun muassa reikäkierron ja rakennemallin tarkastuksessa.

Yhteistyö on toiminut hyvin ja suhtautuminen tietomallien hyödyntämiseen on ollut kaikin puolin erinomaisella tasolla. Suunnittelijat ovat ottaneet hankkeessa kokeillut uudet työtavat ja työkalut avoimesti vastaan.
Kimmo Utriainen, tietomalliasiantuntija, Gravicon Oy

Kimmo Utriainen kehuu suunnittelijoiden positiivista asennetta tietomallinnukseen

- Yhteistyö on toiminut hyvin ja suhtautuminen tietomallien hyödyntämiseen on ollut kaikin puolin erinomaisella tasolla. Suunnittelijat ovat ottaneet hankkeessa kokeillut uudet työtavat ja työkalut avoimesti vastaan. Näistä päällimmäisenä mainittakoon hankkeessa kokeiltu pilvipohjainen TOISTE, joka toimii nykyaikaisempana tapana asettaa malleja koskevat vaatimukset, raportoida mallien edistymistä ja tuottaa tietomalliselostus. Lisäksi pääsuunnittelija on haastanut meitä panostamaan muuhunkin kuin puhtaaseen törmäystarkasteluun yhdistelmämallin avulla. Näin päädyimme muun muassa tarkastelemaan talotekniikan asennustoleransseja ennen työmaavaihetta.

Utriaisen mukaan hyvä yhteistyö paitsi suunnittelijoiden myös muun hankeryhmän kanssa on opettanut saamaan tietomallinnuksesta enemmän irti. Tietomallikoordinaattori ei ole ollut vain muista toimijoista irrallinen tietomallien laadunvarmistaja, vaan yhteistoiminta on ollut osallistavaa ja aktiivista etenkin suunnitteluvaiheessa. Tämä on auttanut hankkeen hallintaa osaltaan myös rakentamisen aikana.

- Tietomalli- ja yhteensovituspalaverien yleishyödyllisyys on saanut kiitosta muun muassa rakennuttajakonsultin suunnalta. Törmäystarkastelun lisäksi palavereissa on usein päädytty käsittelemään ajankohtaisia suunnitteluasioita, sillä visuaalinen tietomallitarkastelu on luontainen ja tehokas keino havainnollistaa suunnittelutilannetta. Projektinjohtourakoitsijan saaminen mukaan tietomallikoordinaattorin palavereihin työmaavaiheessa on myös ollut hedelmällistä, Utriainen lisää.

Tietomalli- ja yhteensovituspalaverien yleishyödyllisyys on saanut kiitosta muun muassa rakennuttajakonsultin suunnalta. Törmäystarkastelun lisäksi palavereissa on usein päädytty käsittelemään ajankohtaisia suunnitteluasioita, sillä visuaalinen tietomallitarkastelu on luontainen ja tehokas keino havainnollistaa suunnittelutilannetta.
Kimmo Utriainen, tietomalliasiantuntija, Gravicon Oy

Tietomalleja voidaan hyödyntää suunnittelun lisäksi suunnitteluratkaisujen visualisoinnissa käyttäjille ja muille sidosryhmille. Niuvanniemen sairaalan korjaushankkeessa sairaalan henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus tutustua suunnitelmiin VR-lasien ja arkkitehtimallin avulla 3D Talon toimesta. Utriaisen mukaan uusien tilojen visualisointi VR-tekniikalla sai käyttäjiltä paljon kiitosta ja johti myös heti uusiin käytännön huomioihin tilojen käytettävyydestä ja vaatimuksista.

Hanke pähkinänkuoressa:

Kiinteistönomistaja: Senaatti-kiinteistöt

Aikataulu: 2019–2022

Laajuus: 2 136 brm²

Pää- ja arkkitehtisuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen

Rakennesuunnittelu: Sweco Rakennetekniikka

LVIJSPR-suunnittelu: Granlund Kuopio

Sähkösuunnittelu: LT-suunnittelu

Projektinjohtourakoitsija: Rakennustyö Salminen

Annamme mielellämme lisätietoa palveluistamme

Haluatko kehittää toimintaasi palveluidemme avulla?

VARAA ESITTELY