Modelspace

Siilinjärven kunta hyödyntää Modelspacea tietovaatimuksien keräämisessä

Siilinjärven kunta otti Modelspacen Tilat -ratkaisun käyttöönsä vuonna 2018. Tarve tilavaatimuksien keräämiselle oli suuri uuden sotekeskuksen rakentamisen myötä. Lue Jukka Kellokummun ja Minna Alhosen haastattelu.

arrow_downward

Siilinjärven kunta otti Modelspacen Tilat -ratkaisun käyttöönsä vuonna 2018. Tarve tilavaatimuksien keräämiselle oli suuri uuden sotekeskuksen rakentamisen myötä ja verkoston suosituksien kautta päädyttiin yhteistyöhön Graviconin kanssa.

Tässä referenssihaastattelussa ajatuksiaan Modelspacesta jakavat Jukka Kellokumpu Siilijnärven kunnalta sekä Minna Alhonen A-Insinööreiltä. Jukka on toiminut Siilinjärven sotekeskuksessa tilaajan edustajana ja Minna aktiivisena loppukäyttäjänä Modelspacen osalta. Minna Alhonen työskentelee A-Insinööreillä projektipäällikkönä ja on ollut vuosien varrella useammassa vaativassa rakennushankkeessa mukana tilavaatimuksien määrittelyssä. Jukka Kellokumpu toimii Siilijärven kunnalla toimitilapäällikkönä ja vastaa hankkeiden toteutuksen sujuvuudesta sekä hoitaa kommunikoinnin palveluntarjoajien suuntaan.

Nimikkeistöjen koonti Modelspacella

Minna on aloittanut Modelspacen käytön reilu vuosi sitten suunnittelijan roolissa, isoin hyöty tuli etenkin vaatimuksien keräämisessä.  

-Olen käyttänyt Modelspacen Tilat -ratkaisua yli vuoden Siilijnärven kunnan suunnittelijana. Siilinjärven sotekeskuksen suunnitteluprosessi on ollut Modelspacen avulla selkeää. Sain kollegaltani hyvän pohjan nimikkeistöjen luontiin, se auttoi minua merkittävästi hyödyntämään Tilat-moduulia tehokkaammin, aloittaa Minna.

-Modelspaceen saa todella tarkasti määriteltyä tilaajan tilavaatimukset ja sieltä on helppo ottaa yhteenvetona muutokset sekä ajaa raportteja. Sen avulla pystyn tekemään useaan tilakorttiin samaan aikaan muutoksia, ilman vaivaa, sanoo Minna.

Modelspaceen saa todella tarkasti määriteltyä tilaajan tilavaatimukset.
Minna Alhonen, projektipäällikkö, A-Insinöörit

Minnan mukaan isona lähtökohtana Modelspacen hankinnalle olivat tutun toimijan hyvät kokemukset ohjelmiston osalta ja muita samaa ongelmaa ratkaisevia vaihtoehtoja ei ollut

-En ollut tässä hankinnassa intensiivisesti mukana, mutta lähtökohdat Modelspacen hankinnalle olivat hyvät käyttökokemukset verkostosta ja selkeä tarve Modelspacen kaltaiselle ohjelmistolle, etenkin näiden vaatimusmäärittelyiden keräämiseen, muistelee Minna.

Modelspacessa olevan tiedon kautta hankkeen seuraaviin vaiheisiin

Siilinjärven sotekeskus -hanke on edennyt tarkempaan suunnitteluvaiheeseen, toteutuksen suunnitteluun. Kyseessä on elinkaarihanke ja tällä hetkellä palveluntuottajat on valittu. Hankesuunnitelma ja tarveselvitykset ovat valmistuneet vuosi sitten ja tilavaatimukset on kirjattu Modelspaceen. Yhteistyö A-Insinöörien ja Siilijnärven kunnan kanssa jatkuu aktiivisesti.

Modelspace tunnettuna ratkaisuna tällä sektorilla oli luontainen valinta tukemaan prosessejamme.
Jukka Kellokumpu, toimitilapäällikkö, Siilinjärven kunta

Siilinjärven kunnalla on vuosittain yksi laajempi hanke ja useampia, kooltaan pienempiä hankkeita samaan aikaan käynnissä. Modelspace tuli vastaan verkostosta tutun kollegan kautta, joka oli käyttänyt Modelspacea menestyksekkäästi aiemmissa hoiva-alan hankkeissa.

-Meillä oli aika vähän kokemusta hoiva-alan hankkeista ja nyt sotekeskuksen myötä jouduimme samalla myös vähän opettelemaan uudenlaista hanketyyppiä. Sen takia päädyimme yhteistyöhön osaajien kanssa, joilla oli kokemusta hoiva-alan hankkeista. Modelspace tunnettuna ratkaisuna tällä sektorilla oli luontainen valinta tukemaan prosessejamme, muistelee Jukka.

Modelspace oli suunnitteluvaiheessa meidän selkärankamme, sinne kaikki tieto on kerätty ja sitä kautta tietoa voidaan eri hankeosapuolien toimesta tarkastella.
Jukka Kellokumpu, toimitilapäällikkö, Siilinjärven kunta

Vaikka Modelspacen aktiivisin käyttö on suunnittelijapuolella, kuvailee Jukka tekevänsä tarkastuksia sekä tiedonhakua sen avulla säännöllisin väliajoin. Ohjelmiston lisäarvo nähtiin kuitenkin selkeänä.

-Luotan siihen, että meidän suunnittelutiimillämme on hommat hanskassa. Lähinnä käyn katsomassa valmiita työvaiheita sieltä. Modelspace oli suunnitteluvaiheessa meidän selkärankamme, sinne kaikki tieto on kerätty ja sitä kautta sitä voidaan eri hankeosapuolien toimesta tarkastella, sanoo Jukka.

-Terveyskeskuksille, sairaaloille ja kouluille tämä on ehdottomasti hyvä ohjelmisto. Lisäarvo kasvaa varsinkin sitten, kun hankkeen kokoluokka kasvaa, päättää Jukka.

Lue myös

Lue lisää Modelspace Tilat -ratkaisusta

Unohda staattiset dokumentit ja hallitse rakennushankkeitasi yhden ratkaisun kautta

Gravicon Podcast - Mitä on käyttäjälähtöinen suunnittelu?

Annamme mielellämme lisätietoa palveluistamme

Haluatko kehittää toimintaasi palveluidemme avulla?

VARAA ESITTELY