Tietomallimanagerointi

Tietomallimanageroinnilla aika- ja kustannussäästöjä Kuopion museon hankkeessa

Kuopion museo on käynyt läpi peruskorjauksen ja laajennuksen. Hybridiallianssiurakkana projekti valittiin syksyllä 2020 Itä-Suomen Vuoden Yhteistyökohteeksi. Gravicon on ollut mukana tietomallimanagerin roolissa.

arrow_downward

Kuopion museo on käynyt läpi peruskorjauksen ja laajennuksen. Hybridiallianssiurakkana projekti valittiin syksyllä 2020 Itä-Suomen Vuoden Yhteistyökohteeksi. Gravicon on ollut mukana tietomallimanagerin roolissa.

Kuopion museon ensimmäinen osa rakennettiin vuonna 1907. Suuruudeltaan rakennus on ollut 2150 bruttoneliömetriä. Laajennusosan suuruus on 2290 bruttoneliömetriä. Kuopion Tilapalveluiden rakennuttaja Marko Väätäinen on ollut hankkeessa toteutussuunnitteluvaiheen alusta alusta lähtien.

- Museorakennus on suojeltu ja valtakunnallisesti merkittävä. Valitettavasti aika oli juossut rakennuksen tekniikan ohi kauan sitten – ensimmäiset peruskuntotarveselvitykset tehtiin jo 1990-luvulla. Kohde oli myös Aluehallintoviraston seurannassa muun muassa sisäilman haasteiden vuoksi. Vanhan rakennuksen perinpohjaisen kunnostuksen yhteydessä oli luontevaa toteuttaa laajennus, koska paikka oli otollinen ja tarve todellinen. Laajennuksen myötä museo yhtyy vieressä sijaitsevaan kirjastorakennukseen, Marko Väätäinen taustoittaa.

Kuopion Tilapalveluiden rakennuttaja Marko Väätäinen (oikealla) ja NCC Suomi Oy:n työpäällikkö Tuukka Kuukkanen Kuopion museon edustalla. Kuva: Ilpo Lommi

Tietomallimanageri tieto-osaajana

Kuopion museon pääsuunnittelijaksi valikoitui vuonna 2016 arkkitehtikilpailun voittanut toimisto Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy. Suunnitteluvaihe käynnistyi seuraavana vuonna, ja työmaavaihe aloitettiin elokuussa 2018. Palveluntuottajana hankkeessa toimi NCC Suomi Oy, jonka vastuulla oli myös hankkia tarvittavat alihankkijat.

Graviconin rooli on ollut tietomallimanageri. Vastaavina tietomalliasiantuntijoina toimivat Jenni Kaukonen ja Kimmo Utriainen.

Tietomallimanagerointi selkeyttää kokonaisuutta, vapauttaa aikaa ja säästää kustannuksia.
Kimmo Utriainen, tietomalliasiantuntija, Gravicon Oy

- Tietomallimanagerointi selkeyttää kokonaisuutta, vapauttaa aikaa ja säästää kustannuksia. Käytännössä se tarkoittaa, että tilaajalla on tukenaan osaava ja puolueeton tietomalliasiantuntija, joka kiinnittää huomiota erityisesti mallien laatuun ja tietosisältöön, niin hanketta kuin mallin koko elinkaartakin silmällä pitäen. Kuopion museon kohdalla pääsuunnittelijan edustaja toimi tietomallikoordinaattorina, käytännössä suunnitteluratkaisujen teknisenä yhteensovittajana, kun taas Gravicon oli viemässä kokonaisuutta kohti toteumamallien luovutusta tieto-osaamisellaan ja auttoi koko hankeryhmää erilaisissa tietomallikysymyksissä, kuvaa Gravicon Oy:n tietomalliasiantuntija Kimmo Utriainen.

Tilaajalla on tukenaan osaava ja puolueeton tietomalliasiantuntija, joka kiinnittää huomiota erityisesti mallien laatuun ja tietosisältöön.
Kimmo Utriainen, tietomalliasiantuntija, Gravicon Oy

Tietomallimanageroinnista kustannussäästöjä

Marko Väätäinen kertoo tietomallimanageroinnin käytön olleen luonteva ja helppo ratkaisu.

- Teimme päätöksen, että hanketta johdetaan tällä tavalla. Yksinkertaistaa kokonaisuutta ja kaikkia välivaiheita, kun jokainen osapuoli ei toimi omalla, erilaisella tavallaan. Nyt eri alojen ammattilaisille tuli tunne, että hanketta ohjataan, Marko Väätäinen summaa.

Eri alojen ammattilaisille tuli tunne, että hanketta ohjataan.
Marko Väätäinen, rakennuttaja, Kuopion Tilapalvelut

Myös annettujen tavoitteiden näkeminen ja toteuttaminen helpottuu, kun kokonaisuus on hallinnassa.

- Yhdeksi tavoitteeksemme oli annettu taloudellisen hyödyn tuottaminen. Sen toteutumista erityisesti palveluntuottaja arvosti kovasti, kertoo Marko Väätäinen.

Kustannussäästöjen lisäksi tärkeimpinä hyötyinä Marko Väätäinen pitää suunnitteluvaiheiden havainnollistamista kaikille osapuolille. Havainnollisuuden oleellisuus korostuu siinä, että museoita tulee rakennushankkeina vastaan vain harvoin. Näin näkemykset siitä, millaisena museon tulee avautua käyttäjille, piti saada selvitettyä ja havainnollistettua.

- Kaiken kaikkiaan tiimimme pystyi hyödyntämään tietomallintamista. Jälkiselvittelyt olisivat turha painolasti, esimerkiksi ”kun tämä ei ole tehnyt tätä, niin minä en voi tehdä tätä” – kaikelta tältä säästyttiin. Projektinjohdon työvälineenä tietomallimanagerointi on ollut verraton apu, kertaa Marko Väätäinen.

Saimme kustannussäätöjä ja suunnitteluvaiheet havainnollistettuina kaikille osapuolille.
Marko Väätäinen, rakennuttaja, Kuopion Tilapalvelut
Kuopion museo ja se laajennusosa yhdistettynä viereiseen kirjastorakennukseen Kuva: Hankesuunnitelman havainnekuva ADT Oy

Operatiivisesta manageroinnista valvovaan toimintaan

Kimmo Utriainen näkee tietomallimanageroinnin tarpeen kasvavan ajan kuluessa.

- Tietomallien tietosisällöltä ja laadulta vaaditaan jatkuvasti enemmän. Näin tietomallimanageroinnin rooli ja merkitys tulevat varmasti korostumaan jatkossakin suhteessa puhtaaseen geometrian yhteensovitukseen.

Marko Väätäinen tunnistaa näkemyksen.

- Tietomalliasiantuntijaa tarvitaan, koska maallikko ei tiedä kaikkea. Ulkopuolisella taholla on taito ja osaajat. Operatiivisesta manageroinnista siirryttiin valvovaan toimintaan, mikä oli nappi ratkaisu. Tietomallintamisen pitäminen omana kokonaisuutenaan vähentää työkuormaa muilta ja takaa sen, että kaikki tapahtuu kerralla, oikein ja kustannustehokkaasti, päättää Marko Väätäinen.

Tietomallintamisen pitäminen omana kokonaisuutenaan vähentää työkuormaa muilta ja takaa, että kaikki tapahtuu kerralla, oikein ja kustannustehokkaasti.
Marko Väätäinen, rakennuttaja, Kuopion Tilapalvelut

Annamme mielellämme lisätietoa palveluistamme

Haluatko kehittää toimintaasi palveluidemme avulla?

VARAA ESITTELY