Kattava elinkaarihallinta.

Onnistunut rakennushanke ja ylläpito edellyttää tiedonkulkua koko verkostossa. Modelspacen avulla pyrimme tehostamaan näiden onnistumista. Ratkaisumme palvelevat rakennushankkeita, aina suunnitteluvaiheesta ylläpitoon.

Suunnittelu

Investoinnit ja projektin hallinta. Tilaaja/käyttäjä, rakennuttajakonsultti, suunnittelijat, rakentaja.

Rakennusvaihe

100-prosenttinen tiedon siirtyminen. Hankkeenjohtamiseen kytkeytyvien tahojen välinen tiedonkulku.

Käyttö & ylläpito

Elinkaaritieto. kiinteistöjohto, tila-asiantuntija, käyttäjät, rakentaja, muutostyöt.

Miksi Modelspace?

Tiedon helppo ylläpidettävyys ja päivitettävyys 

Tieto visuaalisessa mallissa kootusti ja dynaamista

Tieto on avointa ja läpinäkyvää

Siirry moduuleihin

Aikataulut

Varmistamme parhaiten, että hankkeen kaikki tehtävät tulevat suoritettua oikeassa aikataulussa ja oikealla tavalla.

Tiedonhallinta

Aika- ja paikkariippumattoman tilatiedon hallintaan erinoimaisesti sopiva ratkaisu kaikille hankkeen eri osapuolille.

Päätöksenteko

Tehokkain käyttöliittymä päätöksenteon läpinäkyvyyteen ja päätöshistorian todennettavuuteen (päätösten jäljitettävyys).

Laajuus ja budjetti

Paras työkalu laajuuden hallintaan ja sitä kautta budjetissa pysymiseen.

Hankejohtaminen

Paras alusta (platform) rakennushankkeen johtamisen parhaiden käytäntöjen monistamiseen organisaatiokohtaisesti.

Investointisuunnittelu

Investointien suunnittelun kokonaisuus hallintaan ja investointihankkeet suoraan projekteiksi.

Yhteistyöntoimintamalli ja asiakashyödyt

Investointien hallinta

Investointiesitysten ja salkkujen hallinta. Investointien hallinta osana laadukasta suunnittelua.

Rakentaminen

Hallitaan tietoa ja johdetaan tehtäväkohtaisesti. Tiedon jakaminen tehostaa johtamista.

Rakennussuunnittelu

Kerätään tietosisällöt yhteen paikkaan.
Varmistetaan käyttäjälähtöisyys.

Käyttö & ylläpito

Rakennuksen elinkaaritieto digitaalisessa muodossa. Tieto hyödynnettävissä myös ylläpitovaiheessa.

Modelspace-moduulit

Tilojen tekniset ja toiminnalliset vaatimukset.

Lue Lisää

Hankkeen tehtävien määrittely ja seuraaminen.

Lue Lisää

Investointien hallinta keskitetysti

Lue Lisää

Modelspace tarjoaa helpon ratkaisun extranet-palveluksi.

Lue Lisää

Kiinteistöomaisuuden tietojen hallinta ylläpidossa.

Lue Lisää

Tietojenhallinta sairaalahankkeita varten.

Lue Lisää

Modelspace Services- Module.

More Information
Varaa maksuton Modelspace-esittely tästä!