Modelspace
Nov 8, 2022

Laadukkaampaa rakentamista vaatimusmalleilla

Vaatimusmallit ovat yleistymässä rakennusalalla. Niihin kootaan vaatimustietoja ja niiden avulla toteutetaan laadukkaampaa rakentamista. Lue blogi siitä, mihin vaatimusmalleja käytetään ja miten niitä voi soveltaa.

Tiivistelmä

Vaatimusmalli on työkalu, jota käyttämällä luodaan laadukkaampia rakennuksia. Vaatimusmalliin kootaan rakennushankkeen vaatimustieto ja sitä verrataan toteumatietoon. Hyviä vaatimusmalleja käyttämällä toteutetaan käyttäjien tarpeita paremmin vastaavia rakennuksia ja vähennetään sekaannuksia hankkeissa. Vaatimusmallinnus on osa rakennushankkeiden tietomallinnusta ja nykyaikaista rakentamisen hallintaa.

Taustaa

Vaatimusmalleja on ruvettu ottamaan enenevissä määrin käyttöön eurooppalaisessa rakentamisessa 2010-luvulta alkaen. Niiden käyttöönotolla vastataan rakentamisen digitalisaation vaatimuksiin.

Käytännössä vaatimusmalli on sähköinen taulukkomuotoinen tilaohjelma, jota käytetään tilaohjelman ja suunnitelmien vertailussa. Kuten kaikkiin tilaohjelmiin, siihen sisältyy tilakohtaiset pinta-ala- ja erityisvaatimukset. Lisäksi vaatimusmallissa voidaan esittää:

·      tilan nettoalatarve ja tarvittaessa mittoihin ja muotoihin liittyviä vaatimuksia

·      tilan käyttö ja käyttäjät, keskeiset yhteydet ja vaikutukset muihin tiloihin

·      sisäilmaston, ääneneristyksen, valaistuksen, kuormituksen, kestävyyden, turvallisuuden ja laatutason vaatimuksia

·      LVI-järjestelmien, sähköjärjestelmien, kalusteiden, varusteiden, laitteiden ja tilan jako-osien vaatimuksia

Vaatimusmallin luodaan jo tarveselvitysvaiheessa. Silloin arkkitehti kerää tilaajan ja käyttäjien vaatimuksia kiinteistön eri tiloille. Pääsuunnittelija vastaa siitä, että mallinnus toteutetaan. Korjaushankkeissa vaatimusmalliin lisätään tilojen pinta-ala- ja materiaalitiedot kiinteistön ylläpitomallista – uudiskohteissa taas tonttikohtaisia tietoja ja rajoitteita.

Kun investointipäätös on tehty, niin vaatimusmalliin kerättyä tietoa ruvetaan käyttämään suunnittelussa. Suunnittelijat löytävät vaatimusmallista kaikki vaatimustiedot yhdestä paikasta, josta tieto näkyy samanlaisena kaikille osapuolille. Vaatimusmalliin kerätään myös suunnittelun aikana esiin nousevat vaatimukset.

Rakennuksen valmistuttua vaatimusmallissa oleva vaatimustieto siirretään ylläpitomalliin – kunhan ensin verrataan, mitkä osat alkuperäisistä vaatimuksista ovat hankkeessa toteutuneet ja mistä jouduttiin luopumaan. Kaikista toteutuneista ja toteutumattomista vaatimuksista siirretään tiedot ylläpitomalliin.

Lyhyesti sanottuna, vaatimustilamalliin kootaan helposti saavutettavalle alustalle rakennuksen vaatimukset. Vaatimusmallit ovat erottamaton osa laadukkaan rakentamisen prosessia – ja vaatimustieto on nykyaikaisen suunnittelun ytimessä.

Yksi helppo tapa aloittaa vaatimusmallintaminen on aloittaa käyttämään Modelspace Tilat -ohjelmaa.

Miksi käyttää vaatimusmalleja

Vaatimusmallien käytölle on useita perusteita:

·      yhteen paikkaan koottu tieto vähentää sekaannusten määrää suunnittelussa ja parantaa siten rakentamisen laatua

·      sähköisessä muodossa vaatimusmallien tietoja on helppo verrata investointimalliin ja tilamalliin, jolloin suunnittelijoiden työaikaa säästyy tärkeämpiin töihin

·      sähköisessä muodossa vaatimukset ovat koneluettavia, jolloin suunnitteluprosessin osia on mahdollista automatisoida vähentäen manuaalista tietojen naputtelua tietokannasta toiseen

·      kun rakennuksen loppukäyttäjät pääsevät kommentoimaan vaatimusmallia, niin rakennus täsmää paremmin alkuperäisiä toiveita, ja rakennusta käytetään tehokkaammin

Vaatimusmallien hyödyt ovat suurimmillaan silloin, kun hankkeita ja vaatimustietoja voi monistaa jo toteutuneista hankkeista. Tämän vuoksi suurimman hyödyn vaatimusmallintamisesta saavatkin isot organisaatiot, jotka hallinnoivat lukuisi kiinteistöjä ja rakennushankkeita. Esimerkiksi Helsingin kaupunki kopioi heti kättelyssä uusiin kouluhankkeisiin jo toteutettujen peruskoulujen vaatimukset. Näin jokaista uutta hanketta ei tarvitse aloittaa tyhjältä pöydältä.

Toinen merkittävä etu on rakennusten laadun paraneminen. Kun vaatimustiedot kootaan rakennusten loppukäyttäjiltä heti hankkeen alussa ja niitä päivitetään suunnittelun myötä, niin toteutuneet tilat vastaavat paremmin käyttötarkoituksiaan. Esimerkiksi useissa sairaalahankkeissa laborantit ovat kommentoineet laboratoriotilojen vaatimuksia pitkin suunnitteluvaihetta. Näin tilojen materiaalit, laitemitoitukset ja pistokemäärät ovat kunnossa.

Kolmas etu vaatimusmalleissa on säästyvä raha. Suunnittelijat säästyvät turhalta manuaaliselta tiedonsiirrolta ja kokoustamiselta. Loppukäyttäjät taas saavat juuri sellaisen rakennuksen, kun he ovat alun perin tilanneet. Tunnetustihan kallein rakennettu tila on se, jota ei käytetä alkuunkaan.

Jos organisaatiosi tavoitteena on luoda laadukkaampia rakennuksia vaivattomammin, niin ottakaa käyttöönne vaatimusmallintaminen. Helppo tapa aloittaa suunnitteluprosessien uudistaminen on ottaa yhteyttä Graviconin asiantuntijoihin tai lukea lisää Modelspace Tilat -ohjelmasta.

Tekstin kirjoitti:
Mikael Tómasson
Digimarkkinoija ja Datapaimen.
Annamme mielellämme lisätietoa palveluistamme
Haluatko kehittää toimintaasi palveluidemme avulla?
Varaa esittely