Gravicon
Nov 20, 2023

Miksi Nordic Sustainability Construction -hanke on tärkeä

Gravicon ja Arkkitehtitoimisto Huvila toimivat konsultteina Pohjoismaisessa vihreän siirtymän hankkeessa. Hankeen tavoitteena on edistää kestävää rakentamista, yhtenäistää päästölaskentaa, vähentää päästöjä ja tukea kiertotaloutta rakennusalalla. Gravicon ja Huvila auttavat päästölaskennan kehittämisessä ja yhtenäistämisessä.

Mikä on Nordic Sustainability Construction -hanke?

Nordic Sustainability Construction -hanke on yhteispohjoismainen hanke, jonka tavoitteena on tehdä Pohjoismaista johtava alue kestävässä ja kilpailukykyisessä rakentamisessa ja asumisessa vuoteen 2030 mennessä. Tähän päästään neljän tavoitteen kautta:

1.      Elinkaarilaskelmien pohjoismaisella yhdenmukaistamisella

2.      Kestävien rakennusmateriaalien ja arkkitehtuurin edistämisellä

3.      Päästöttömillä rakennustyömailla

4.      Rakennusmateriaalien uudelleenkäytön kehittämisellä

Hankkeesta käynnistivät pohjoismaiden talous- ja ympäristöministerit. Hankekokonaisuutta koordinoi Tanskan sosiaali- jaasuntovirasto (Social- og Boligstyrelsen) ja Suomessa hanketta johtaa Ympäristöministeriö. Hankkeesta voit lukea lisää heidän nettisivuiltaan tästä linkistä.

 

Yhtenäiset prosessit helpottavat laskentaa

Graviconin Tomi Henttinen ja Arkkitehtitoimisto Huvilan Katja Maununaho toimivat konsultteina Ympäristöministeriölle. Heidän tavoitteenaan on tutkia, kehittää ja yhtenäistää elinkaarilaskelmia. Lisäksi he ovat mukana kehittämässä kahta prototyyppitietomallia, joilla esitellään laskentaa ja hyvää rakentamista.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on tietomallien hyödyntäminen rakennusten elinkaarilaskelmissa ja näiden laskelmien harmonisointi pohjoismaisella tasolla. Näin eri maiden toimintatapoja voidaan verrata keskenään,” kertoo arkkitehti Katja Maununaho hankkeen taustoista. ”Harmonisointia ennen meidän täytyy kuitenkin ensin tunnistaa tämän hetken kansalliset käytänteet ja poikkeamat. Esimerkiksi eri maissa elinkaarilaskelma tehdään eri vaiheessa rakentamisprosessia.”

Elinkaarilaskelmien prosesseja kehitettäessä tavoitellaan sitä, että se laskeminen olisi mahdollisimman vaivatonta.

Olen käynyt LCA-laskijoiden (eng. Life Cycle Assesment, eli elinkaarilaskelmat) kanssa eri periaatteita, mitä tietoja laskentaan tarvitaan,”  toteaa innovaatiojohtaja Tomi Henttinen. ”Tarpeen kautta olen miettinyt, mitkä olisivat ne periaatteet määrätiedon jaottelulle ja hallinnalle. Tavoitteenahan olisi, ettei LCA-laskennasta tulisi täysin erillistä extratyötä suunnittelijoille, vaan sen tarpeet pääpiirteittäin vastaisivat muiden prosessien tarpeita – kuten kustannuslaskennan määrätietoja. Uskon myös, että mitä useampaa prosessia kerätty tieto palvelee, sitä laadukkaampaa se tietoa on – ja näin kaikki voittavat.”

Laskennan teknisessä puolessa Graviconin aikaisemmasta osaamisesta on ollut suuri hyöty, koska Tomi ymmärtää, miten lain vaatimukset ovat kehittyneet Suomessa.

Alkuperäisessä tarjouspyynnössä ei pyydetty käyttämään ifc-malleja, vaan ajateltiin, että nämä LCA-laskennat  saadaan suunnitteluohjelmistoista. Itse käänsimme heti laskelmat ifc-tasolle, koska toimimme viranomaistasolla ja ifc on arkistokelpoinen tiedostomuoto tällä hetkellä,” Tomi kertoo. Näin laskennan määrittelyssä noudatetaan myös eurooppalaisia rakentamisalan tiedonkeruun standardeja.

Hankkeen edut näkyvät myös muilla tavoin kuin laadukkaampana tietona ja helpottuvina elinkaarilaskelmina. Tiedot parhaista toimintatavoista on helpompi soveltaa käyttöön, kun laskenta- ja toimintatavat ovat yhtenäisemmät. Nordic Sustainability Construction  -hankkeen tavoitteena on tiedottaa parhaista toimintatavoista myös Pohjoismaiden ulkopuolelle.

Gravicon pähkinänkuoressa

Gravicon on vuodesta 1990 rakennusalalla toiminut ohjelmistoratkaisuihin ja tietomallikoordinoinnin palveluihin erikoistunut asiantuntija. Sen päätuotteita ovat Modelspace-ohjelmisto, tietomallipalvelut ja ohjelmistokoulutukset. Yrityksen tavoitteena on tuoda digitalisaatiota rakennusalalle ja luontevasti luoda arvoa sen käytölle. Graviconin asiantuntijat tarjoavat konsulttitöitään Suomen Ympäristöministeriölle, koska he haluavat edistää suomaisen rakentamisen laatua ja tehokkuutta – esimerkiksi paremman päästölaskennan muodossa.

Tekstin kirjoitti:
Mikael Tómasson
Digimarkkinoija ja Datapaimen.
Annamme mielellämme lisätietoa palveluistamme
Haluatko kehittää toimintaasi palveluidemme avulla?
Varaa esittely