Hankejohtaminen

 • Hallitse hankkeen aikataulut, sisältö ja kustannukset. Modelspace sopii hankkeen johtamisen avuksi sekä uudis- että korjausrakentamisen kohteisiin.

 • Modelspace auttaa asettamaan tavoitteet ja niiden täyttämiseen tarvittavat tehtäväsuoritteet hankkeelle.

 • Reaaliaikainen tehtävien seuranta on mahdollista.

 • Projektin seuranta myös alaprojekteittain.

Tehtävien ohjaus

 • Voit luoda organisaatiokohtaiset prosessit ja tehtäväluettelot.

 • Saat hankeprosesseille tasaisen laadun hankkeesta toiseen.

 • Dokumenttien hakuun ja organisointiin tehokas toteutus, joka sitoo dokumentit tehtäviin.

 • Modelspacesta saadaan projektin tiedot ja muutoshistoria projektin etenemisestä.

Tietomallihankkeet

 • Voit luoda mm. YTV:n mukaiset, hankkeeseen sovitetut tietomalliohjeet.

 • Modelspace auttaa asettamaan tavoitteet laadukkaan tietomallin tekemiseen ja hyödyntämiseen kohteen koko elinkaaren ajan.

Näkökulmat

Projektipäällikön näkökulma

 • Kaikki tieto on yhdessä paikassa ja aina ajan tasalla, reaaliaikainen tieto hankkeen eri osapuolien suoritteiden tekemisestä

 • Saan valmiista hankevaihe / tehtävälistoista apua hankkeen suoritteiden valvomiseen ja läpivientiin.

 • Voin muokata hankekohtaisesti suoritteita ja liiketoimintaa parantavat uudistukset voidaan siirtää malliratkaisuihin seuraavissakin hankkeissa käytettäviksi.

Organisaation/
Yrityksen näkökulma

 • Saan toimintaprosessin dokumentoitua ja hiottua toimivammaksi

 • Saan valmiin pohjan prosesseista ja tehtävistä seuraavaan samankaltaiseen projektiin

 • Pystyn laskemaan työtunneista ja aikatauluista vertailuja kohteiden välillä liiketoiminnan kehityksen tueksi

Referenssit

Alla näet hankehallintamoduulin referenssejä.

Aiheeseen liittyvät uutiset

Tutustu hankehallinnan ratkaisuun liittyviin uutisiimme!

29.8.2019
-
Gravicon

Digital Construction -tunnustuspalkinto Helsingin kaupungin Kruunusillat-hankkeelle

26.4.2019
-
Modelspace

Modelspace auttaa Kruunusilloissa suuren infrahankkeen projektinjohtamisen haasteissa

30.8.2018
-
Modelspace

Suomen ensimmäinen Digital Construction -tunnustuspalkinto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle

Tapaamispyyntö

Paina tästä lähettääksesi tuote-esittely ja tapaamispyynnön. Annamme mielellämme lisätietoja Modelspace- tuotteesta.

Yeiset Kyselyt

OTA YHTEYTTÄ TÄSTÄ