Investointisuunnitteluun suunnatun palvelumme avulla pidät kaiken tiedon kootusti yhdessä paikassa ja voit muodostaa erilaisia projektin seurantaan liittyviä mittaristoja, jotka päivittyvät reaaliajassa. Räätälöidyt näkymät luovat helpon tavan seurata hankkeiden edistymistä ja asetettujen budjettien toteutumista.

Kustannuksien hallinta

 • Hallitse kaikkia hankkeen kustannuksia kätevästi yhdessä paikassa

 • Kattava näkymä hankkeesi kokonaiskuvasta

 • Ei enää hajanaista tietoa ja epävarmoja budjetteja

Seuranta

 • Seuraa hankkeen edistymistä projektille luotujen avainmittarien perusteella

 • Reaaliaikaiset laskelmat kustannuksista

 • Kustannuksiin liittyvät dokumentit selkeästi yhdessä paikassa, ilman siirtymiä toisiin sovelluksiin

 • Kaikki avaintiedot räätälöidysti yhdessä Dashboard-näkymässä

Toistettavuus

 • Hallitset tietoa yhdessä paikassa ja pidät sen ajankohtaisena

 • Saat samassa työkalussa hallinnan sekä suurempiin uudishankkeisiin, että pienempien PTS-kohteiden aikataulukseen ja suunnitteluun

 • FC–mallin pinta-alojen vertailu, kustannuskehityksen ja suunnittelun toteutusseuranta

 • Johdat uusia hankkeita edellisiin hankkeisiin pohjautuvalla tiedolla

Näkökulmat

Projektipäällikön näkökulma

 • Saat kokonaiskuvan kaikista hankkeistasi, yksittäisen hankkeen tasolla tai kaikista kerralla

 • Räätälöidyt tehtäväluettelot, joilla seuraat hankkeen osa-alueiden toteutumista

 • Reaaliaikainen budjettitoteutuma graafisessa taulukkomuodossa

Rakennuttajakonsultit ja muut hankkeessa työskentelevät

 • Helppokäyttöinen alusta hankkeen kulujen ja tiedon dokumentointiin

 • Kaikki hankkeen tiedot samassa paikassa ja helposti löydettävissä

 • Antaa työkalut oman työn dokumentointiin helpottaen uusien hankkeiden toteuttamista

Tapaamispyyntö

Paina tästä lähettääksesi tuote-esittely- ja tapaamispyynnön. Annamme mielellämme lisätietoja Modelspace-tuotteesta.

Yleiset kyselyt

OTA YHTEYTTÄ TÄSTÄ