Tietomallien laadunvarmistus elinkaarella

 • Palvelulla varmistetaan mallien tekninen laatu elinkaarella

 • Tietomallien käyttömahdollisuudet selvitetään lähtötasoanalyysillä

 • Aloituksessa varmistetaan, että tietomallit sisältävät tarvittavat liitetiedostot ja tietokannat

 • Mallit tarkistetaan sovituin aikavälein uusimmilla ohjelmaversioilla ja käyttöjärjestelmillä

Hanketiedosta ylläpidon kiinteistöomaisuuden hallinta

 • Kiinteistöomaisuuden tietojen hallinta. Voit hyödyntää hankkeessa kerättyä tietoa suoraan ylläpidossa. Tietomallitieto käyttökelpoisessa muodossa ylläpitoon.

 • Tietomallien käyttömahdollisuudet selvitetään lähtötasoanalyysillä

 • Aloituksessa varmistetaan, että tietomallit sisältävät tarvittavat liitetiedostot ja tietokannat

 • Mallit tarkistetaan sovituin aikavälein uusimmilla ohjelmaversioilla ja käyttöjärjestelmilläLuo tehtävät PTS:n tueksi esimerkiksi takuuvaiheen tehtävien suorittaminen ja aikatauluttaminen.

Hanketiedosta ylläpidon kiinteistöomaisuuden hallinta

 • Tilakorttitiedot, huonekortiksi ja toteutuneeksi suunnitelmaksi, IFC mallin tietojen lukeminen.  Hanketiedot koneluettavassa muodossa, tarpeellinen tieto on mahdollista kerätä suoraan hankkeesta huoltokirjaan.

 • Eri toimintojen (mm. huolto, talotekniikka, siivous, vartiointi) tarvitsemat tiedot voidaan saada ilman välivaiheita projektitiedon pohjalta.  Kohteiden haltuunotto tietomallitiedon perusteella. Tietomallia käyttäen luodaan tilat Modelspaceen, ne voivat toimia lähtötietona esimerkiksi uudelle projektille.

 • projektille.Yhteiskäyttömahdollisuus olemassa olevien ohjelmistojen kanssa esimerkiksi IWMS konsepti; Granlund Managerin (huoltokirja), ScudoPro (kustannusten hallinta) tai Optimaze.net (vuokralaistietojen hallinta).

Näkökulmat

Projektin omistajan näkökulma

 • Ylläpidän tietomallin arvoa päivittämällä sitä ajan tasalla palvelulla

 • Voin hyödyntää mallia kiinteistön ylläpitoon ja tuleviin hankkeisiin inventointimallina

 • Pystyn saamaan mallista erilaisia laskelmia kohteen pinta-aloista, määristä ja tarvittaessa vaikkapa käyttötarkoituksista kuten vuokralaisista, mikäli ne on syötetty mallin tietosisältöön.

Suunnittelijan näkökulma

 • Lähtötiedoista saa selkeät määrittelyt suunnittelun tueksi.

 • Näen suunnitelmieni statuksen ja projektin statuksen. Voin tehdä vertailun IFC-mallista kerätyn tiedon perusteella.

 • Muutokset on helppo päivittää ja muutoksia saadaan myös mallista.

Tapaamispyyntö

Paina tästä lähettääksesi tuote-esittely ja tapaamispyynnön. Annamme mielellämme lisätietoja Modelspace- tuotteesta.

Yeiset Kyselyt

OTA YHTEYTTÄ TÄSTÄ