Tietomallikoordinointi

Kortepohjan päiväkotikoulu

Laadukas tietomallikoordinointi tarjoaa mittavia hyötyjä ei vain suurten, vaan myös pienemmän mittakaavan arkipäiväisempien rakennushankkeiden tueksi. Graviconin tietomalliasiantuntija Evita Toikkanen kuvaa Kortepohjan koulua ja päiväkotia hyvin perinteiseksi tietomallikoordinoinnin projektiksi.

arrow_downward

Laadukas tietomallikoordinointi ei ole vain suurhankkeita varten. Tietomallikoordinointi tarjoaa hyötyjä myös arkipäiväisemmissä hankkeissa, kuten kouluissa ja päiväkodeissa.  

Tietomalliasiantuntija Evita Toikkanen on koordinoinut Jyväskylässä sijaitsevan Kortepohjan koulun ja päiväkodin rakennushankkeen yleissuunnitteluvaiheen. Toimeksiantona oli muodostaa tietomallisuunnitelma ja koordinoida tietomallinnusta laskentavaiheeseen saakka. Koordinointi aloitettiin kesällä 2019 ja laskenta-aineisto oli valmiina helmi-maaliskuussa vuonna 2020.

Kyseessä on hyvin perinteinen tietomallikoordinointihanke
Evita Toikkanen, tietomalliasiantuntija, Gravicon Oy

Tietomallikoordinaattori mukana hankkeessa

- Hankkeen alussa pidimme aloituspalaverin, jossa kävimme pelisäännöt ja tulevan aikataulun läpi. Kokosimme tietomallia ja aloitimme yhteensovitustarkastukset, joiden huomiota puitiin yhdessä suunnittelijoiden kanssa, Toikkanen kuvaa projektin alkua.

- Laskentavaiheen lähestyessä hioimme mallit esittelykuntoon. Viimeiseksi tein lopputarkastuksen sekä muotoilin raportin tietomallien sen hetkisestä tilasta, Toikkanen jatkaa. Tietomallikoordinoinnin seurauksena syntynyt malli toimi määrälaskijoiden tukena ja sen tuottaminen sujui Toikkasen mukaan sulavasti. Urakan aikana yhteistyö toimi, eikä ongelmia ilmaantunut. Myöhemmässä vaiheessa rakentamisen alkamisen jälkeen tilaaja ja pääsunnittelijat pyysivät vielä uudelleen apua mallin tarkastamisessa ja päivittämisessä ajan tasalle.

Myöhemmässä vaiheessa rakentamisen alkamisen jälkeen tilaaja ja pääsunnittelijat pyysivät vielä uudelleen apua mallin tarkastamisessa ja päivittämisessä ajan tasalle.
Evita Toikkanen, tietomalliasiantuntija, Gravicon Oy

Koulun ja päiväkodin uudet tilat

Kortepohjan uusi koulu ja päiväkoti korvaa Kortepohjan vanhan päiväkotirakennuksen. Kaksikerroksinen rakennus tarjoaa joustavat ja monipuoliset tilat sekä päiväkodin että koulun ja eskarin tarpeisiin. Tiloihin sisältyy myös alueen asukkaille yhteinen kirjasto ja liikuntasali, jotka ovat käytettävissä myös iltaisin.

Nykyajan opetustiloissa ollaan kiinnostuneita muunneltavista tilaratkaisuista. Trendin mukaisesti Kortepohjan koulurakennukseen on suunniteltu satelliittitiloja ja sermiratkaisuja helpottamaan tilojen muokkaamista ja jakamista pienempiin osiin. Myös koulun keskelle tulevat opetusportaat lisäävät opetustilojen joustavuutta. Yhdistäessään koulutilat ja päiväkodin samaan rakennukseen lapsille pyritään tarjoamaan enemmän kokemuksia muun ikäisten lasten kanssa. Päiväkoti-ikäisten lasten eteneminen eskariin ja sieltä alakouluun on pehmeä siirtymä, sillä lapset tuntevat myös ylemmät luokat vietettyään aikaa samoissa tiloissa. Terveellisen rakennuksen ja hyvän sisäilman varmistamiseksi erityishuomiota kiinnitetään käytettäviin materiaaleihin ja järkeviin rakenneratkaisuihin.

Tietomallintamisen hyödyt

Tietomallintaminen auttaa myös henkilökuntaa hahmottamaan tulevaa koulurakennusta ja oppimistiloja etukäteen. Käyttäjät ovat usein erityisen kiinnostuneita esimerkiksi siitä, miltä heidän oma luokkansa tulee näyttämään. Valmiilla ajankohtaisella tietomallilla heille voidaan helposti esitellä tulevaa rakennusta ja sen ulkonäköä.

Päiväkoti- ja koulurakennuksen yleissuunnitteluvaiheen tietomallikoordinointi edustaa tavallista rakennushanketta, jossa Graviconin pitkä kokemus tietomallikoordinoinnista auttaa organisoimaan ja toteuttamaan rakennuksen tietomallintamista. Verrattuna moniin muihin Graviconin tietomallikoordinointihankkeisiin urakka on lyhytkestoinen eikä siihen liity samoja haasteita kuten sairaala- tai ostoskeskushankkeisiin. Toikkasen mukaan hanke on ollut yhtenäinen kokonaisuus, jonka vahvuuksia on ollut toimiva yhteistyö ja selkeä työnjako.

Hanke pähkinänkuoressa:

Tilaaja: Jyväskylän Tilapalvelu (Jyväskylän Kaupunki)

Pääsuunnittelija: Alt Arkkitehdit

Rakennesuunnittelu: Sweco Rakennetekniikka Oy

Laajuus: 7000 brm

Valmistumisvuosi: 2022

Koulutustilat: noin 500 oppilaspaikkaa

Varhaiskasvatustilat: noin 190 hoitopaikkaa

Tutustu myös Helsingin Kuninkaantammen päiväkoti- ja kouluhankkeeseen!

Annamme mielellämme lisätietoa palveluistamme

Haluatko kehittää toimintaasi palveluidemme avulla?

VARAA ESITTELY