Tietomallikoordinointi

Majakkasairaala

Tarkka ja ajankohtainen tietomalli palvelee haastavan suurhankkeen tarpeita. Gravicon hoiti sairaalan tietomallikoordinoinnin.

arrow_downward

Tietomallikoordinointia suurhankkeessa

Gravicon on ollut vuodesta 2015 vuoteen 2021 mukana Turun Majakkasairaalan hankkeessa. Majakkasairaala, entiseltä nimeltään T3, rakennettiin korvaamaan käytöstä poistuva U-sairaala ja sen arvioidaan palvelevan jopa 90 000 potilasta vuodessa.

”Tarkan tietomallinnuksen ja tietomallikoordinoinnin mahdollistama yksityiskohtainen tietomalli helpotti työmaan urakkaa merkittävällä tavalla.”
Mikko Soininvaara, tietomalliasiantuntija

Graviconin tietomalliasiantuntija Mikko Soininvaara muistelee vastikään käyttöön otetun Turun Majakkasairaalan suurhanketta. Turun yliopistollisen sairaalan uusi kahdeksankerroksinen sairaalarakennus oli ensimmäinen suuren luokan hanke, jossa Soininvaara toimi tietomallikoordinaattorina. Hän näkee nyt jo valmistuneen hankeen yhtenä esimerkkinä sulavasta suunnittelusta ja vuorovaikutuksellisesta yhteistyöstä:

- Majakkasairaalan suunnitteluprosessi toimi poikkeuksellisen hyvin. Porukka oli sitoutuneita ja mallinsivat huolellisesti. Rakennuttajan kunnianhimoinen tavoite tarkasta mallintamisesta piti, eikä siitä lipsuttu missään vaiheessa.

Valistunut rakennuttaja sisällytti projektin suunnitteluun alusta alkaen korkeatasoiset ja kunnianhimoiset vaatimukset rakennuksen tietomallille. Tämän seurauksena muodostui harvinaisen tarkka tietomalli, jossa sairaalan talotekniikan yhteentörmäyksillä oli nollatoleranssi.

Hankkeen suunnittelu erosi tyypillisestä kaavasta rakennusmaalla sattuneen virheen vuoksi. Virheellinen betonivalu lykkäsi rakentamisen aloittamista vuodella, mutta valitettavalla erheellä oli myös valoisa puoli:

- Suunnittelijat saivat yllättäen vuoden lisäaikaa hioa suunnitelmat valmiiksi ennen kuin työmaalla päästiin taas hommiin. Kerrankin oli yleissuunnitteluvaihe yhteensovitettuna ennen kuin tuli tarve reikävarauksille!

Vahingossa saatu lisäaika mahdollisti myös tietomallin hiomisen ja prosessin tarkan ja järjestelmällisen organisoinnin.

Haastava ja uniikki kohde

Majakkasairaala on rakennuksena suuri. Kahdeksankerroksinen sairaala sisältää muun muassa leikkaus- ja synnytyssaleja, lasten ja nuortensairauksien osaston ja 178 sairaalasijaa. Jo valmiiksi monimutkaisen rakennuksen suunnittelussa on täytynyt ottaa huomioon myös rakennuksenpoikkeuksellinen sijainti sillalla. Valtavan rakennuksen suunnittelu oli aikataulusyistä jaettu seitsemääntoista pienempään lohkoon, joita käsiteltiin vuorotellen. Projektin lohkominen pienempiin palasiin helpotti haastavan kokonaisuuden huolellista suunnittelua ja mahdollisti suunnittelun päiväntarkan aikataulutuksen.

Sairaalarakennuksilla on myös muista rakennuksista poikkeavat tilavaatimukset ja esimerkiksi märkätilojen suuri määrä tuli ottaa huomioon suunnittelussa. Etenkin ensimmäisten kerrosten viemäröinti ja muu talotekniikka vaati suunnittelijoilta luovuutta, sillä sillan vuoksi rakennuksessa ei voinut olla minkäänlaisia kellaritiloja. Tästä syystä lähes koko ensimmäinen kerros on varattu tekniikalle, aulaa ja kahviota lukuun ottamatta.

Toimiva tietomallikoordinointi on ollut erityisosaamista vaativan hankkeen kannalta erittäin tärkeää. Sairaalarakennus sisältää valtavat määrät talotekniikkaa, jonka suunnittelu ilman tietomallia olisi ollut huomattavasti hitaampaa ja epätarkempaa. Rakennuksen skaalaa kuvaa se, että sairaalatason ilmanvaihdosta vastaa yli 100 ilmanvaihtokonetta ja neljäkymmentä ilmanvaihtokonehuonetta. Sairaalan erikoistilat kuten leikkaussalit, laboratoriot ja kuvantamishuoneet asettavat poikkeuksellisia vaatimuksia tiloille ja vaativat äärimmäistä huolellisuutta sekä suunnitteluprosessissa että rakennusvaiheessa.

Tässä suhteessa hyvin ylläpidetty ja ajantasainen tietomalli oli kriittinen monimutkaisen talotekniikan onnistumisessa. Erityisesti erilaisten läpivientien ja reikävarausten huolellinen tietomallinnus säästi työmaalla paljon aikaa ja vaivaa. Soininvaara kuitenkin korostaa, että poikkeuksellisen yksityiskohtaisesta ja viimeistellystä tietomallista oli kiittäminen myös osaavia ja vastaanottavaisia suunnittelijoita. Suunnittelijoiden valinnassa oli otettu huomioon rakennuttajan vaatimus toimivasta tietomallista, ja hankkeen asianosaiset päivittivät tietomalleja huolellisesti ja aikataulun mukaisesti. Lopputuloksena syntynyttä tarkkaa ja ajantasaista tietomallia voitiin hyödyntää suunnittelun lisäksi lukuisissa muissa tehtävissä.

- Erityismaininnan ansaitsee pääurakoitsijan mittausporukka, jotka käyttivät tietomallia erittäin taitavasti hyväkseen. Autoin heitä tekemällä Solibrilla törmäystarkastuksia siitä, mitkä putket menevät läpimuuratuista seinistä, ja muuttamalla Solibrin datan ITO:lla koordinaatistoksi, jota mittaporukka saattoi tulkita työmaalla. Yhteistyön seurauksena syntyi puoliautomaattisesti valtava määrä koordinaatteja niistä kohdista, joissa putki menee läpi seinästä. Tämän uskon säästäneen työmaalla paljon aikaa, vaivaa ja rahaa.

- Reikäkierto on yksi tietomallikoordinoinnin osa-alue, jolloin tunnen olevani hyödyllisimmilläni. Kyseessä on todella konkreettinen asia, jossa voin olla avuksi ja joka säästää työmaallapaljon turhaa työtä.

"Pääurakoitsijan mittausporukan kanssa tehty yhteistyö synnytti valtavan määrän kordinaatteja kohdista, joista putki menee läpi seinästä. Tämän uskon säästäneen työmaalla paljon aikaa, vaivaa ja rahaa."
Mikko Soininvaara, tietomalliasiantuntija

Majakkasairaalan hanke oli myös Soininvaaran ensimmäinen hanke, jossa paloläpiviennit tietomallinnettiin.

- Siinä oli sellaista pioneerihenkeä, kun aloimme yhdessä miettiä, miten se onnistuukaan!

Palokatkojen mallinnus vaati tiimiltä innovatiivista kikkailua reikävarausobjektien ja läpivientidetaljien kanssa. Lopputuloksena syntynyt tarkka data auttoi muun muassa palokatkourakoitsijoiden kilpailuttamisessa.

Majakkasairaalan suunnittelu on loistava esimerkki mallinnuksen hyödyistä haastavissa rakennushankkeissa. Rakennusvaiheen lisäksi tarkka ja hyvin rakennettu tietomalli voi auttaa myös rakennuksen käyttöönotossa ja kiinteistöjen ylläpidossa. Hankkeen tiedonhallintaa helpotti myös Modelspace, johon kirjatun vaatimustiedon avulla esimerkiksi arkkitehdin urakkatarjousmateriaalin tarvikeluettelot syntyivät vaivattomasti. Jos haluat lukea lisää Modelspacen käytöstä tässä hankkeessa, voit lukea meidän toisen referenssimme aiheesta.

Tietomallien yhteensovittamisen lisäksi Gravicon on ollut vastuussa muun muassa tietomallisuunnitelmasta, ylläpitomallin tuottamisesta, yhteensovituksen aikataulutuksesta ja lukuisten erilaisten mallitiedon hyväksikäytön sovelluksista.

Kiinnostuitko? Lue lisää:

Hanke pähkinänkuoressa:

Kustannukset: 185 miljoonaa euroa

Suunnittelu aloitettu: 2014

Rakennus otettu käyttöön: 2021

Rakennuksen kokonaisala: 56 000 neliömetriä

Kerroksia: 8

Fasiliteetit: 178 sairaansijaa, joista 38 tehohoitopaikkoja

 

Gravicon

Gravicon on Suomen johtavia tietomallinnuksen asiantuntijayrityksiä. Digitalisaatio on muuttanut ja tulee muuttamaan rakennusalaa kiihtyvällä tahdilla. Olemme rakennushankkeiden tietojohtamisen asiantuntijoita. Rakennushankkeiden tietojohtaminen on ”hankkeen johtamista paremman ja tarkemman hanketiedon avulla.”

Gravicon toimii tietomalliasiantuntijana Suomen huomattavimmissa hankkeissa. Konsultointipalvelut kattavat tietomalliprosessiensuunnittelua ja monipuolista koulutusta aiheesta. Modelspace on Graviconin kehittämä ohjelmisto rakennusprojektien johtamiseen.

Annamme mielellämme lisätietoa palveluistamme

Haluatko kehittää toimintaasi palveluidemme avulla?

VARAA ESITTELY