Tietomanagerointi

Tietomallit ja Modelspace tehostamassa SYKin hankkeita

Suomen yliopistokiinteistöjen (SYK) ja Graviconin yhteistyö on muodostunut onnistuneiden pilottihankkeiden kautta kokonaisvaltaiseksi tietomanageroinnin prosessiksi. SYK:n rakennuttajapäällikkö Kimmo Mäkelä kertoo haastattelussaan tietomallien ja Modelspacen hyödyistä SYK:n pilottihankkeissa

arrow_downward

Suomen yliopistokiinteistöjen (SYK) ja Graviconin yhteistyö on muodostunut onnistuneiden pilottihankkeiden kautta kokonaisvaltaiseksi tietomanageroinnin prosessiksi.

SYK on toiminut aktiivisesti jo yli kymmenen vuotta ja omistaa lähes kaikki pääkaupunkiseudun ulkopuolella olevien yliopistokiinteistöjen tilat. Siihen kuuluu niiden hallinnointi, ylläpito ja rakennuttaminen. Referenssihaastattelussa SYKin äänenä kuullaan rakennuttajapäällikkö Kimmo Mäkelä. Hänen vastuullaan on uudisrakentamiseen liittyvien projektien vetäminen. Tällä hetkellä rakennusvaiheessa hänellä on pelkästään jo 15 hanketta ja suunnitteluvaiheessa jopa yli 30 hanketta.

Yhteistyö käynnistyi onnistuneen pilotin kautta

SYK on hyödyntänyt Graviconin palveluita jo useamman vuoden useassa eri hankkeissaan. Yhteistyö käynnistyi SYKin tutustuessa Graviconin toimintaan Modelspace Tilat -ratkaisun kautta. Se pilotoitiin laajassa Medisiina-D sairaalahankkeessa. Kyseisen pilotin kautta syntyi myös yhteistyötä tietomallimanageroinnin osalta, jolla tarjotaan laajalle kiinteistömassalle systemaattisempaa otetta tiedon hallintaan, tietomallien laajan hyödyntämisen kautta.

Näiden kahden yhdistäminen yhdeksi kokonaisvaltaiseksi palveluksi on muodostanut nykyisen tietomanageroinnin prosessin SYKin ja Graviconin välillä. Tietomanagerointi on Graviconin tarjoama kokonaisvaltainen palvelu, joka muotoillaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja hallitaan laajempaa kokonaisuutta.

Medisiina-D

Tietomanagerointi yhdistää palvelukokonaisuuden

-Mallintamista voidaan tehdä todella monella tasolla, puhutaanko 3D-piirtämisestä vai oikeasti älykkäästä tietomallintamisesta. Niitä pitää vakioida, asettaa tavoitteet ja valvoa, että tietomallit ovat oikein laadittuja. Meidän oma osaamisemme ei tähän riittänyt, sitä kautta tarve yhteistyökumppanille tuli. Tähän valitsimme Graviconin. Yhteistyöllä on varmistettu meidän osaltamme tiedon hallitseminen systemaattisella tavalla, toteaa rakennuttajapäällikkö Kimmo Mäkelä.

Tietomanageri on mukana aktiivisesti yrityksen arjessa ja käy yhdessä rakennuttajapäälliköiden kanssa hankkeiden tilanteet. Ne tarkastellaan kuukausitasolla yleisesti ja haasteiden ilmentyessä niitä käsitellään tiheämmin. Modelspacea SYK käyttää aktiivisesti kaikissa laajemmissa hankkeissaan, tarjoamalla sen työkaluna kaikille yhteistyöorganisaatioille.

Pyrimme siihen, että Modelspace ei olisi työkalu pelkästään hankkeen ajan, vaan myös itse ylläpidon aikana, kun hanke on päättynyt.
Kimmo Mäkelä, rakennuttajapäällikkö, SYK Oy

-Mielestäni Modelspace täydentää tätä kokonaisuutta hyvin. Me on lähdetty liikkeelle käyttäjän lähtötiedon hallinnasta. Pyrimme siihen, että Modelspace ei olisi työkalu pelkästään hankkeen ajan, vaan myös itse ylläpidon aikana, kun hanke on päättynyt, toteaa Kimmo Mäkelä.

-Meille Gravicon ei ole pelkästään ohjelmistoratkaisun toimittaja. Tietomanageri varmistaa ohjelmiston onnistuneen käytön ja pitää huolta siitä, että sen käyttö pysyy hyvällä tasolla. Aktiivisin käyttö on tällä hetkellä suunnitteluvaiheessa, mutta ensimmäiset kokeilut ylläpitovaiheessa on jo käynnistetty asiakkaidemme toiveista, esimerkiksi Turun kohteissa.

Digitalisaatiota edistämässä

Positiivisena nähtiin etenkin se, että SYK on organisaationa pystynyt ottamaan digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet hyötykäyttöön sekä pystyneet edistämään tätä ilmiötä. Modelspace nähdään ratkaisuna, joka on pystynyt jo Suomessa vakiinnuttamaan asemansa laadukkaana ohjelmistoratkaisuna.

-Olemme pystyneet ottamaan Suomen tasolla isoja askeleita digitalisaation suhteen ja siitä pitää olla ylpeä. Olen positiivisesti yllättynyt, että Gravicon pystyy tarjoamaan tätä alustaa ja olemme pystyneet sen ottamaan käyttöömme onnistuneesti, mainitsee Kimmo.

-Meidän alalla ajatus ”tehdään näin, kuin on ennenkin tehty” on vieläkin vallitseva ja se on asia, mitä ei helposti ratkaista hetkessä. Palveluntarjoajilla onkin iso rooli tässä, kun johdatetaan asiakkaita kohti systemaattisempaa työtapaa digitaalisten työvälineiden avulla. Siinä Gravicon on onnistunut mielestämme erinomaisesti, päättää Kimmo.

Tietomanageroinnin hyödyt organisaatiolle ja hankkeelle

SYKille tietomanagerointia toteuttava tietomalliasiantuntija Olli Ruusunen korostaa onnistuneessa hankkeessa tapahtuvia vaiheita ja niihin panostamista.

-Onnistuneen tietomanageroinnin edellytykset ovat hyvä perehtyminen tilaajan hankkeelle asettamiin vaatimuksiin, niiden pohjalta eri osapuolien ohjeistaminen ja kouluttaminen sekä säännöllinen, kokonaisvaltainen, laadunvalvonta. Tietomanagerin tulee jaksottaa eri tapahtumat järkevästi ja oikea-aikaisesti, jolloin eri toimista saadaan suurin hyöty hankkeelle.

- Erittäin suurta roolia näyttelee myös suunnittelijoiden ja käyttäjien ymmärrys miksi asioita tehdään. Jos tätä ei ymmärretä, se johtaa helposti motivaation vähenemiseen ja tiedon keräämisen sekä laadun heikkenemiseen. Onnistunut tietomanagerointi auttaa kiinteistöomaisuuden hallinnassa, ei pelkästään hankkeen, vaan rakennuksen koko elinkaaren ajan, toteaa tietomalliasiantuntija Olli Ruusunen.

Onnistunut tietomanagerointi auttaa kiinteistöomaisuuden hallinnassa, ei pelkästään hankkeen, vaan rakennuksen koko elinkaaren ajan.
Olli Ruusunen, tietomalliasiantuntija, Gravicon Oy

Tietomanageroinnin hyödyt nähtiin selkeänä kaikille organisaatioille, joiden hankkeet ovat laajoja ja niissä luodaan normaalia haastavampia tilakokonaisuuksia.

-Mielestäni tietomanagerointia, jossa yhdistyy Modelspace ja asiantuntijapalvelut tarvitsevat kaikki organisaatiot, jotka tekevät teknisesti haastavia tiloja. Jos tehdään normaalia toimistotilaa haastavampia tilakokonaisuuksia, niin se ehdottomasti hyödyllinen kokonaisuus, päättää rakennuttajapäällikkö Kimmo Mäkelä.

Lue lisää tietomanageroinnista

Varaa ilmainen esittely

Lisätietoja

Innovaatiojohtaja, Tomi Henttinen

tomi.henttinen(at)gravicon.fi, +358 400 760 660

Tietomalliasiantuntija, Olli Ruusunen

olli.ruusunen(at)gravicon.fi, +358 40 575 9985

Annamme mielellämme lisätietoa palveluistamme

Haluatko kehittää toimintaasi palveluidemme avulla?

VARAA ESITTELY